Праводетел - център за правата на децата

Праводетел - център за правата на децата

Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Национална мрежа за децата и финансовата подкрепа на Фондация „Велукс”, реализира проект за създаване на Център за права на деца в конфликт и в контакт със закона в гр.София.

Екип от социални работници, психолог и юрист ще подкрепят деца и юноши с проблемно поведение и конфликт със закона, като им осигурят: 

             Правна, социална и психологическа подкрепа чрез провеждане на индивидуални консултации

             Включване в групови програми

             Информиране, придружаване, посредничество и застъпничество за спазване на правата на децата и юношите.

 

Всяко дете, както и неговото семейство, ще има възможност да получат 3 индивидуални консултации.

Когато прецените, че детето или юношата е в трудна ситуация, в която са застрашени неговите права и му предстои или е в контакт с правосъдната система:

  • Ако сте родител, заповядайте при нас, за да споделите и да получите помощ от специалисти.
  • Ако сте представител на учебно заведение, пробационна служба, полиция, общинска администрации, орган по закрила на детето или друга институция, може да насочите детето и семейството му за професионална подкрепа  от специалисти.

При преценка от страна на екипа, продължаването на подкрепата ще е възможно чрез насочване с Направление от Отдел Закрила на детето по местоживеене на клиента или чрез платени допълнителни услуги.

Център за права на деца в конфликт и в контакт със закона се намира в гр.София, ул.”Виктор Григорович”№1(срещу болница Пирогов). Може да се свържете с екипа на Центъра на тел: 02/852 47 13 или 0895 522 468 или на ел. адрес: sapi@sapibg.org