Превенция на сексуалното посегателство и сексуална експлоатация на деца в Централна и Източна Европа – цялостен подход

Представяне

Проектът е продължение на дългогодишното партньорство на ИСДП с Nobody’s Children Foundation (Полша), Children Support Center (Литва), Center Against Abuse “Dardedze” (Латвия), National Center for Child Abuse Prevention (Молдова), Child Well-Being Fund (Украйна) в рамките на мрежата “Child Abuse and Neglect in Eastern Europe” - http://canee.net/. От 2008 година до днес партньорските организации осъществяват координирани действия в своите страни с цел повишаване на информираността и чувствителността на обществото по проблема насилие над деца.

За периода 2014 – 2018 година ще фокусираме усилия в понижаване на толерантността на обществото към сексуалното насилие и сексуалната експлоатация и по-доброто разбиране на връзките между сексуалното посегателство и сексуалната експлоатация на деца. 

Институт по социални дейности и практики ще инициира две национални кампании в посока превенция на сексуалното насилие и сексуална експлоатация на деца и тийнейджъри.

Първата от тях, която провокира обществените нагласи, е „1 от 5”, като част от кампанията на Съвета на Европа, провеждана успоредно в шест страни - Полша, Латвия, Литва, Молдова, Украйна и България. По кампанията са разработени различни медийни инструменти и комплект от материали, които подкрепят  родителите  и професионалистите в подхода и първите им разговори с детето – как то да се предпази, как да реагират и към кого да се обърнат за помощ.

Втората кампания ще бъде насочена основно към тийнейджъри с фокус върху рисковете от сексуална злоупотреба онлайн и офлайн.

Предстои да бъдат разработени програми за превенция на сексуалното насилие и експлоатация, за работа с малки деца и тийнейджъри. Ще бъдат проучени и разработени нови материали, които да подкрепят родителите и професионалистите да разговарят с децата по проблема, да разпознават и да се справят с рискови ситуации. Материалите ще бъдат публикувани в Ресурсен център Сексуално насилие и експлоатация на деца на сайта на Институт по социални дейности и практики. Обученията за професионалисти и родители ще се провеждат всяка година.

Друга дейност през първата година на проекта е обучението на професионалисти за по-добро прилагане на съществуващата законодателна рамка в България, в частност при прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Библиотека

Събития
Виж всички
Кампании