Детето свидетел

Представяне

Детето свидетел

Ресурсен център „Детето свидетел” стартира през 2007 г. като част от Програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието”към Институт по социални дейности и практики и има за цел да повиши информираността и компетентността на професионалната общност за развитие на политики, подкрепящи децата, жертви на насилие, пострадали от престъпления или свидетели на престъпления, както и да се развие у нас правосъдие, адаптирано към потребностите на деца.

Целта на програмата е да допринесе във всички законови и административни действия и мерки по отношение на децата, участници в правни процедури, да се съблюдава принципът на висшите интереси на детето и на неговото благополучие. За да допринесе за постигането на тази цел, Институт по социални дейности и практики провежда изследвания и развива иновативни практики, проекти и услуги както самостоятелно, така и с подкрепата на партньори от държавния и неправителствения сектор в България и Европейската общност като Англия, Белгия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Северна Ирландия, Унгария, Франция, Шотландия и др.

На страницата на ресурсен център „Детето свидетел” може да се намерят материали, статии, анализи и доклади от изследвания, проучвания на практики у нас и в Европа, както и продукти от реализирани проекти в областта на правата на децата, свидетели и участници в правни процедури.

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички