Детето свидетел

Представяне

Приятелско за детето правосъдие: практики

Филмите илюстрират добри практики в прилагането на щадящи процедури за деца свидетели или жертви на престъпление или насилие в България, Франция и Италия. 
Създадени са с финансовата подкрепа на програма "Наказателно правосъдие" на ЕС, проект "Чуй детето - става ли правосъдието приятелско за детето?".

Практиката в България:

Практиката в Италия:

Практиката във Франция

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички