Възстановителното правосъдие и реформата в правосъдието на деца

Възстановителното правосъдие и реформата в правосъдието на деца

На 12,10,2017г, ИСДП организира работен семинар на тема: „ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ И РЕФОРМАТА В ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕЦА”.

Целта на семинара бе да отвори пространство за споделяне на добри практики и за дискусия по важните теми на реформата, която не се случва, за възможностите за обединение на усилията и ресурсите.

На срещата присъстваха представители на различни правителствени и неправителствени институции, които взеха активно участие по темата.

По време на срещата бе представена и иновативната услуга „Праводетел” – Център по правата на децата, както и практики за ресторативно правосъдие за деца от три държави – Финландия, Северна Ирландия и Белгия.

Голямо внимание бе обърнато на различни възстановителни практики като медиацията и как те биха могли да станат част от детското правосъдие.

Присъстващите се обединиха около  нуждата от законодателна промяна, която да допълни закона за медиация по отношение на процедурите и от акумулиране на натрупаните до сега знание и опит и тяхното обсъждане в експертна среда с цел провеждане на насочени застъпнически дейности.