Събития

Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла
Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла Уважаеми родители, Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт по социални дейности и практики знаем колко много усилия са необходими да бъде запазен моделът на успешно и позитивно родителстване в случаите на раздяла между родителите или развод.   Знаем, че децата могат да приемат раздялата на своите родители по добър начин, стига това да е съпроводено с възможността да общуват пълноценно с тях и да усещат, че все още са и ще бъдат най-важното нещо в живота им. Също така знаем, че понякога родителите срещат трудности да продължат общуването си само и единствено като родители на своите деца, защото раздялата е съпроводена от множество конфликти, взаимни обвинения и упреци. Често в такива ситуации, родителите са съсредоточени основно в преживяването на тази раздяла и страданието на тяхното дете или деца остава незабелязано. Медиацията между родителите би могла да бъде отговор и възможност да се измести фокусът на конфликта от раздялата към родителстването заедно, дори и вече разделени. В своята си същност медиацията представлява едно подкрепено, улеснено и придружено от професионалисти, общуване между родители. Център за обществена подкрепа на ул.”Пиротска”№175 в София Ви предоставя тази възможност като родители в защитено пространство и с подкрепата на специалисти да възстановите своите родителски функции и да дадете послание на вашите деца, че Те са и ще продължат да бъдат най-важни и обичани от вас. Ще имате възможност да споделите и обсъдите с другия родител онези въпроси, свързани с упражняването на вашите родителски права, които най-често създават напрежение между вас, но от тяхното разрешаване зависи това да върнете усмивката и спокойствието на детето. Оставаме на разположение за повече информация и заявки на имейл:sapi_slaveykov@abv.bg и телефон  02 920 42 38. Лице за контакти: Катя Караджова – ръководител на сектор за работа с родители  
Фотоконкурс за Деня на бащата
Фотоконкурс за Деня на бащата   Пространството пред Народния театър в София ще се превърне на 15 юни в уникална фотоизложба „Татко и аз“, посветена на Деня на бащата. Над 50 държави по света отбелязват Ден на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от културните, религиозни и социални различия те са обединени от желанието този ден да е посветен на важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото, по-големият брат или която и да е друга значима за детето мъжка фигура в семейството играе в израстването, развитието и възпитанието на детето. Ще се отбележи този специален ден с организирането на фотографски конкурс „Татко и аз“ на Фейсбук страницата “Аз съм татко и се гордея с това“. Конкурсът е насочен към всички мъже, които изпълняватважното призвание „татко“. Всяко, желаещо да се включи семейство, е поканено да качи снимка на таткото или друг мъж от семейството с едно или повече деца на виртуална „Стена на радостта“ във Фейсбук. Придружете снимката с кратка история, за да изтъкнете нейното значение за Вас и семейството Ви.  Приложението ще дава възможност на другите потребители на Фейсбук да посочат своите предпочитания. Снимките с най-много Харесвания ще бъдат представени на реална „Стена на радостта“ пред Народния театър, а най-популярната снимка ще спечели на нейния автор цветен принтер за снимки „Хюлет Пакард“. Очакваме Вашите снимки до 24:00 часа на 7 юни 2014 г. Можете да се включите в конкурса ТУК   https://www.facebook.com/GordTatko/app_1437891736464811 Медиен партньор на събитието е интернет портала BG-Mamma.
Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”
Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”     На 27 и 28 май, в София се проведе първа партньорска среща по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?” със съдействието на Държавна агенция за закрила на детето.Представители на партньорите от България, Италия, Франция, Румъния и Белгия взеха участие в двудневна среща,  по време на която бяха представени целите на проекта, който ще се изпълнява през следващите две години в партньорските страни. Срещата се състоя в сградата на Държавната Агенция за закрила на детето, като на нея присъстваха и представители на Министерство на Правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Уницеф, Националната мрежа за децата и др.     
„РАЖДАНЕТО НОСИ СИЛА” – ЕДНА ДИСКУСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЖДАНЕТО. ПОДГОТОВКА, СПОДЕЛЕНИ И ОСЪЗНАТИ МОМЕНТИ…
„РАЖДАНЕТО НОСИ СИЛА” – ЕДНА ДИСКУСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЖДАНЕТО. ПОДГОТОВКА, СПОДЕЛЕНИ И ОСЪЗНАТИ МОМЕНТИ…   Темата „Раждането носи сила”, с която НПО „Родилница” участва в Световната седмица за уважение към раждането тази година, обедини десетки майки от Шумен, които заявиха желание да се включат. Училището за бременни към КСУДС за втора поредна година участва в инициативата. На 19-ти май 2014 година, организирахме тематична среща между акушер - гинеколози, бъдещи майки и родители, които вече се радват на своите деца. Срещата ще се проведе в АГ комплекса на МБАЛ – Шумен.   Д-р Ивайло Балабанов и старша акушерка Веска Райчева посрещнаха майките и психолозите. Бяха представени и обсъдени вълнуващи въпроси, свързани с подготовката за раждането, за специалната връзка, която майката има със своето бебе и за това как взаимно си помагат във важния момент на поемане на първа глътка въздух. „Раждането носи сила такава, каквато само една майка може да даде на дете”, подчертаха специалистите. Те уточниха, че да преминеш задълбочено, осъзнато и отговорно през бременността са част от подготовката, която прави раждането желан и осмислен момент.  МБАЛ – Шумен и Комплекса за социални услуги са дългогодишни партньори в подкрепата и подготовката на бъдещи майки в „Училището за бременни”.
Нели Петрова взе участие в семинар на тема
Нели Петрова взе участие в семинар на тема "История на живота на деца в приемна грижа"   На 16-ти и 17-ти май, Нели Петрова, предедател на УС на ИСДП, взе участие в семинар на тема "История на живота на деца в приемна грижа", който се проведе в Париж, във Висшия институт по социална работа. Семинарът е поредна проява на програмата "Каравана" на APFEL, която пътува през Брюксел, Падуа, Париж, а после Женева, Лайден. Надяваме се един ден да дойде и в София. ИСДП е един от създателите на тази европейска мрежа, а Нели Петрова е член на Съвета за управление на организацията.  APFEL е уникална  мрежа, която обеднява участници от латинска, англо-саксонска, скандинавска Европа, в която всички семинари, публикации, организационни въпроси се комуникират на френски и английски език. Тази е сред основните причини да се случат толкова вълнуващи, интерсни и полезни срещи. На семинара в Париж бяха поканени студенти, социални работници, приемни семейства и те имаха възможност да се запознаят с подходите и методите, които техни колеги от Белгия, Холандия, Норвенгия, Люксембург, Истания и Италия ползват за да подпомогнат да се чуе гласът на децата, настанени в приемни грижи. Богатство от инструменти медиатори на това участие беше представено чрез презентации, демонстрации, филми. Пикникът в близкия парк позволи и по време на обяда дискусиите да продължат. На следващия семинар в Женева ще бъде представен нашия опит в реалиизране на приемната грижа като споделена грижа.       
Стартира група за Позитивно родителство в ЦОП
Стартира група за Позитивно родителство в ЦОП Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец юни 2014 г. ще стартира група за Позитивно родителство.   Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи обучението на родители, което е базирано на резилианс подход, т.е. да развива уменията на родителите да бъдат родители, да ги подкрепи в изпълнението на тази роля като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните ресурси. Програмата е разработена като е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване, разработена от Томас Гордън. По същество програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да подкрепи родителя във възпитанието на детето, без употреба на насилие като се помага на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии. Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства. За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се проведе в три почивни съботи от месец юни, както следва: Време на провеждане Място на провеждане 07 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч. 16 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч. 14 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч. 21 юни 2014 г.събота от 10.00 до 13.30 ч. Сградата на Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175     Желаещите да вземат участие в група за Позитивно Родителство могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга „Групова работа с родители за повишаване на родителските умения” в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП или  да подадат молба до директора на ЦОП за ползването на услугата като самозаявили се клиенти. Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор. Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38  
Центърът за професионално обучение към ИСДП организира обучения с гост-лектор Ортодокси Саломон
Центърът за професионално обучение към ИСДП организира обучения с гост-лектор Ортодокси Саломон Центърът за професионално обучение към Институт по социални дейности и практики организира обучения с гост-лектор Ортодокси Саломон: Системен подход в социалната работа. Дата на провеждане: 16-20 юли 2014 година, 40 учебни часа. Използване на древногръцки митове в системния подход в социалната работа. Обучението е с обща продължителност 3 дни, 24 учебни часа и ще се проведе през седмицата 24-30 ноември. Обученията са предназначени за социални работници и психолози.  Участниците в обученията ще получат знания и умения за прилагане на системния подход в социалната работа с деца и семейства След успешно завършване на обучението, участниците ще получат Удостоверение, доказващо придобитите знания и умения.   Ортодокси Саломон е френски клиничен психолог, системен психотерапевт на двойки и семейства и обучител. Тя има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работи транскултурална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция. Работила е като клиничен психолог в Медико-професионален институт за юноши с умствена изостаналост (Мозел) и в Асоциация РЕАЛИЗ (Вилер-ле-Нанси) специализирана в приемната грижа. В Център за функционална реадаптация (Нанси) има опит като психотерапевт. Преподавател в университет Нанси 2 по Системен подход. Г-жа Сaломон има магистърска степен по Клинична психология и психопатология от университет Париж 13, както и допълнителна университетска специализация по Транскултурна психология в същия университет.   Таксата за обучението „Системен подход в социалната работа” е 400 лв, а за „Използване на древногръцки митове” е 250 лв.  Плащането може да се извършва и на месечни вноски от 100. Месечното плащане ще ви позволи да си запазите място в обучението, тъй като местата са ограничени! Таксата се заплаща по банков път по сметка: „Институт по социални дейности и практики” ЕООД ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF За да заявите участние, моля изпратете попънен приложения регистационен формуляр.  
Иновативни идеи за въвеждане на доброто отношение в детските градини
Иновативни идеи за въвеждане на доброто отношение в детските градини     През месеците март и април 2014 г. в двете детски градини „ОДЗ „Светулка” и ОДЗ „Щурче” – Шумен, които преминаха обучения по проекта „Биентретанс – мрежа на резилианс” се проведоха ателиета в три групи с учители и родители. Целта беше обмисляне и обсъждане на идеи за изготвяне на етичен кодекс за всяка градина. Участниците бяха насърчени да заложат на по-атрактивен начин на крайно представяне.   В края на месец април се проведоха финалните срещи, на които бяха представени идеите на всяка група. В етичните кодекси на всяка от градините са засегнати темите за доверието, доброто отношение, безрезервната обич и подкрепа към децата, сътрудничеството между родители и учители и други ценности. Обсъдена беше възможността за включване на деца от детската градина при представянето на етичния кодекс пред по-голяма аудитория от родители.
Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс”
Продължава работата в училище по проект „Биентретанс - мрежа на резилианс”   През месеците март и април 2014 г. се проведе групова работа „По-добре да поговорим” в две училища в град Шумен – СОУ „С. Доброплодни” и СОУ „П. Волов”. Училищата участват в проект „Биентретанс  - мрежа на резилианс”. В груповата работа взеха участие ученици от пети и шести клас, насочени от педагогическите съветници на двете училища. Целта на груповата работа беше да повиши уменията на децата да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз между връстници и между дете – възрастен; да се повиши тяхната компетентност в междуличностните отношения в посока умения за разпознаване на разликата между доверие, обида, обич, гняв, агресия. Децата се включиха активно в предложените дейности – дискусии, изготвяне на колажи и работа в малки групи.
ДВОРЪТ НА ЦОП ”СЛАВЕЙКОВ” – ЦВЕТНА ГРАДИНА
ДВОРЪТ НА ЦОП ”СЛАВЕЙКОВ” – ЦВЕТНА ГРАДИНА   След двудневна творческа акция, обединила архитекти, социални работници, деца и доброволци,  дворът на ЦОП „Славейков”, споделян и от Първо помощно училище, вече е по-красиво и свежо  място. Идеята е на ИСДП с безценното партньорство на младите архитекти от сдружение „Трансформатори”. Резултатът – пребоядисани  катерушки, разчертани игрища, монтиран баскетболен кош и футболна мрежа, цветна градина. И черешката на тортата –  оградата е превърната в арт инсталация. Специалистите наричат този тип улично изкуство yarn burning, всъщност са атрактивни фигури, умело изработени от прежда, увита около металния парапет. Така с малко материали и много въображение, както само  „трансформаторите” умеят, не особено приветливи пространства от градската среда грейват и се преобразяват. Зад тях не седи банка, но винаги могат да бръкнат в банката си с безценни идеи и да запретнат ръкави. А с помощта на доброволците  Ива Белокапова, Светослава Кръстева, Краси, Мая … плетенето на ограда изглежда като детска игра. Тук е мястото да благодарим и на МОЛ”Сердика”, който предостави над 500 бегонии, вече  засадени в двора във формата на ракета.”За нас е важно, че пространството стана не само  по-красиво и приветливо, но също работещо и полезно за социалните услуги, които предлагаме  - казва Биляна Койчева – директор на ЦОП”Славейков”. Включиха се повече от 10 деца от клиентите на нашия център, от настанените в дома и от помощното училище. Те, заедно с психолозите и  социалните работници, архитектите и доброволците засаждаха, боядисваха, общуваха и се почувстваха полезни. Имаме още работа по проекта – да изградим беседка и кът за сядане, където ще провеждаме част от нашите бъдещи занимания – уточни г-жа Койчева.