Събития

Стартира първият модул от обученията за екипа в ДДЛРГ „Асен Златаров”
Стартира първият модул от обученията за екипа в ДДЛРГ „Асен Златаров”   Стартира първият модул „Оценка в работата по случай” от обученията за екипа в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” – София. Обучението се проведе на 20 и на 21 септември 2012 г.  Екипът на ДДЛРГ „Асен Златаров”, както и други професионалисти от системата за закрила на детето в град София ще бъдат обучени в рамките на Проект „Подобряване качеството на грижа за децата в ДДЛРГ „Асен Златаров”, изпълняван от Институт по социални дейности и практики в партньорство с Международна социална служба – България. Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Освен за оценяване и планиране в работата по случай, екипът на дома ще се обучава на социална анимация, както и за развитие социалните умения на децата от дома и развитие на уменията за живот в малка група. Освен обучения на екипа, проектът предвижда и групова работа с децата. Първите занимания с деца от дома ще стартират на 22 септември 2012 г. в базата на БЧК в с. Лозен. Проектът предвижда до края на 2012 г., на базата на анализ на настоящата ситуация, съвместно с екипа на ДДЛРГ да бъде разработен подобрен модел на на организацията на живот и грижа за децата в дома. 
Мрежа от професионалисти
Мрежа от професионалисти   През месец септември  се проведе последното от поредицата обучения за професионалисти, работещи с деца жертви на насилие, които стратираха през м.октомври 2011г. Основната цел на обучението беше насочена към подобряване на професионалните  компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В рамките на обучението, участниците имаха възможност да се включат и в груповите супервизии, които се организираха за обсъждане на случаи, свързани с насилие над деца. В резултат на обучението се сформира мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват. Институт по социални дейности и практики благодари на: Асоциация Родители,  Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и гр. Видин, Ресурсен център София,  Сдружение Самаряни – Стара Загора, Сдружение SOS Детски селища-България, Фондация „Здраве и социално развитие, Фондация „Социални практики в общността”, Център за обществена подкрепа Усмивка – гр. Ямбол, както и на ЦОП София, Дупница и Провадия, както и на  Център Мария Горна Оряховица, за доверието, което ни гласуваха, активното участие на колегите и прекрасното сътрудничество в рамките на изминалите 10 месеца. Вярваме, че партньорските отношения ще продължат и за в бъдеще.
Срещта на приемни родители в Шумен
Срещта на приемни родители в Шумен ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ WWO И UNICEF – БЪЛГАРИЯ. Марк Бюкема – Директор програми на международната фондация WWO /Worldwide Orphans Foundation/ и представители на UNICEF – България се срещнаха с приемни родители от Шумен и социалните работници от екипът по приемна грижа към КСУДС – Шумен. Господин Бюкема се запозна с  развитието на приемната грижа в Област Шумен. Приемните родители споделиха своя опит, радостта от грижата за децата и трудностите, с които се срещат. От своя страна господин Бюкема разказа за програмите, които Фондацията реализира в България и възможностите, които има при реализирането на проекти. След срещата Директорът на КСУДС представи базата на Комплекса, развитието на социалните услуги и възможностите за подкрепата на деца и родители.
Набиране доброволци за конференция
Набиране доброволци за конференция Втора международна конференция, посветена на Превенция на насилието над деца   Институт по социални дейности и практики (ИСДП), в рамките на проекти, финансирани от Европейската комисия, организира международна конференция на 27 и 28 ноември 2012 година. Във връзка с това ИСДП набира доброволци за подпомагане на дейностите по организиране и провеждане на конференцията. Доброволците ще имат възможността да се включат в различни дейности по организацията на събитието и в самата конференция:• подготовка и изпращане на покани до участниците в конференцията;• комуникация с участници в конференцията;• подготвяне на материали за конференцията;• посрещане, придружаване и изпращане на международни гости, участници в конференцията;• подкрепа на екипа при провеждане на конференцията – регистриране на гостите, съдействие на участниците и др.• участие в конференцията;• заснемане на конференцията; Дейностите ще се реализират в периода октомври-ноември 2012 година. С предимство ще бъдат доброволци, владеещи добро ниво английски или френски език, с добри комуникативни и организационни умения. Те ще преминат през кратко обучение преди да се включат в организацията на конференцията. Всички включили се доброволци ще получат сертификат, който ще удостоверява преминатото от тях обучение, като и работата им като доброволци. Желаещите да се включат могат да се обадят до 30 септември 2012 година на телефон 02/8524713 и 02/9533147, или да пишат на sapi@abv.bg – Гергана Георгиева или Николина Ангелова.
ИСДП в Шумен
ИСДП в Шумен І. Обучение на супервизори в социалната работа. През септември ще се проведе пети модул от обучението на супервизори в социалната работа.   График за провеждане на обучениятаМодул 5 – 13 – 14 септември 2012 г.Модул 6 – 11- 12 октомври 2012 г.Модул 7 – 15-16 ноември 2012 г.Модул 8 – 13-14 декември 2012 г. Обучението ще се проведе в зала на ИСДП в гр. София, ул. Княз Борис І №78. Напомняме на участниците, че таксите се заплащат до 5 число на месеца за съответния модул, по банков път на сметката на „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКАBG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSFОББ Клон Руски паметник, София.Такса за индивидуален участник – 80 лв. за обучителен модул. Обучението е насочено към професионалисти с не по-малко от 5 години опит в директна социална работа. Обучението включва 220 часа /128 часа (16 дни) в осем модула и 92 часа практическа работа). Обучението се провежда в група до 16 човека. ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.
Споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти
Споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти През месец септември 2012г. в рамките на проект Право на децата жертви на психологическа помощ и щадящи правни процедури  ИСДП и още беше подписано  споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти, работещи с деца жертви на насилие сформиране на мрежа от про­фесионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, както и създаване на устойчиво партньорство  със самите участници в обучението и с организациите, които те представляват. Колеги – социални работници и психолози преминаха  200 часово специализирано обучение за работа и подкрепа на деца жертви на насилие.    Институт по социални дейности и практики благодари на: Асоциация “Родители” Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и гр. Видин Ресурсен център София Сдружение “Самаряни” – Стара Загора Сдружение “SOS Детски селища-България” Фондация „Здраве и социално развитие Фондация „Социални практики в общността” Център за обществена подкрепа “Усмивка” – гр. Ямбол Центровете за обществена подкрепа в София, Дупница и Провадия Център “Мария” Горна Оряховица за доверието, което ни гласуваха, активното участие на колегите и прекрасното сътрудничество в рамките на изминалите 10 месеца. Вярваме, че партньорските отношения ще продължат и за в бъдеще.  
Информационнен ден за родители
Информационнен ден за родители На 27.08.2012г. (понеделник) КСУДС Видин организира информационен ден на тема „Дом без насилие за всяко дете”.     Този ден е част от кампанията на ИСДП и КСУДС Видин, която има за цел да информира родителите за негативните последици от използването на телесно наказание и да предостави информация за методи за справяне с агресивността при децата. Кампанията беше открита официално в 10.30 ч. в сградата на КСУДС Видин, ул. „Княз Борис I“ 25А, кв. „Калето“. Тя има за цел да повиши обществената чувствителност за негативните последици от употребата на телесно наказание и за позитивните начини родителите да се справят с трудното поведение на децата. В рамките на кампанията ще се организират срещи с родители, които ще предоставят възможност те да споделят трудностите при възпитанието на децата, както и да обменят опит и получат информaция относно проблемното поведение на децата и неговото управление. Кампанията ще бъде разпространена както сред родители, така и сред учители, персонал в яслите, медицински сестри, педиатри. Кампанията ще продължи до края на 2012 год. Между 13.00 – 17.30 ч.пред сградата на община Видин, в Градска градина – до люлките и пред кино „Никра“ специалисти, работещи с родители и деца,предоставяха материали и информираха по въпроси, свързани с възпитанието на децата, използването на позитивни подходи при отглеждането им.