Събития

Кампания „Дни на отворени врати
Кампания „Дни на отворени врати" в КСУДС-Пазарджик На 07.11.2011г. стартира кампанията „Не на насилието над деца", която Комплексът за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик организира за поредна година през м. ноември. Продължителността на кампанията ще бъде един месец, като през този период в плана са заложени различни дейности, които ще се проведат както в сградата на КСУДС, така и извън нея. Кампанията стартира с „Дни на отворени врати", които се проведоха на 7, 8 и 9.11.20011г. През тези дни гражданите и гостите на Община Пазарджик имаха възможност да посетят КСУДС и да се запознаят с дейността и функционирането на „Синята стая". „Синята стая" беше посетена от ученици на основните и средните училища в гр. Пазарджик. Заедно с това на учениците бе представена презентация, в която беше засегната темата за насилието и последствията от него. С тези дейности имаме за цел да информираме гражданите и да се чуят тяхната гражданска позиция и мнението им по проблема свързан с насилието над деца. В дните на отворените врати се забеляза, че гражданите на Община Пазарджик проявяват интерес и са съпричастни към темата за насилието. В „Дни на отворените врати" „Синята стая" беше посетена от 105 ученици и граждани на възраст между 15 и 42 години. След информирането и запознаването посетителите попълваха анкети, в които отразяваха своето мнение, относно предоставената им информация, мненията и впечатленията, които са останали у тях. Работните занятия на 7, 8 и 9 ноември от груповата програма „Училищна подкрепа", която се реализира всеки ден в сградата на КСУДС, също бяха посветени на темата „Не на насилието над деца".
Кампания „Дни на отворени врати
Кампания „Дни на отворени врати" в КСУДС-Пазарджик На 07.11.2011г. стартира кампанията „Не на насилието над деца", която Комплексът за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик организира за поредна година през м. ноември. Продължителността на кампанията ще бъде един месец, като през този период в плана са заложени различни дейности, които ще се проведат както в сградата на КСУДС, така и извън нея. Кампанията стартира с „Дни на отворени врати", които се проведоха на 7, 8 и 9.11.20011г. През тези дни гражданите и гостите на Община Пазарджик имаха възможност да посетят КСУДС и да се запознаят с дейността и функционирането на „Синята стая". „Синята стая" беше посетена от ученици на основните и средните училища в гр. Пазарджик. Заедно с това на учениците бе представена презентация, в която беше засегната темата за насилието и последствията от него. С тези дейности имаме за цел да информираме гражданите и да се чуят тяхната гражданска позиция и мнението им по проблема свързан с насилието над деца. В дните на отворените врати се забеляза, че гражданите на Община Пазарджик проявяват интерес и са съпричастни към темата за насилието. В „Дни на отворените врати" „Синята стая" беше посетена от 105 ученици и граждани на възраст между 15 и 42 години. След информирането и запознаването посетителите попълваха анкети, в които отразяваха своето мнение, относно предоставената им информация, мненията и впечатленията, които са останали у тях. Работните занятия на 7, 8 и 9 ноември от груповата програма „Училищна подкрепа", която се реализира всеки ден в сградата на КСУДС, също бяха посветени на темата „Не на насилието над деца".
Здравословен начин на живот
Здравословен начин на живот  През м. септември и м. октомври екипът на КСУДС Пазарджик реализира кампания за здравословен начин на живот. Кампанията е насочена към ученици в началните класове на обучение, като цели да запознае децата със здравословното хранене, както и необходимите продукти водещи до здравословното им израстване. За организирането и осъществяването на заложените дейности в кампанията, наши партньори бяха две училища на територията на гр. Пазарджик. Това са СОУ „Георги Бенковски" и ОУ „Св. Климент Охридски". Беше проведена среща с директорите на двете горепосочени училища, в която среща бяха представени целите на кампанията, както и аудиторията към която е ориентирана. В тази връзка бяха определени и съгласувани дати, в които да бъдат реализирани информационни срещи на ученици от първи до четвърти клас. Срещите се водят от специалисти на КСУДС и са изнесени на територията на училищата. Заниманията преминават предимно в игри, кръстословици, гатанки, работа по казуси и др. като в края на всяка среща участниците получават плод или зеленчук, подарък за активното участие!
Борба с трафика на хора към Община Пазарджик
Борба с трафика на хора към Община Пазарджик   По повод Европейски ден за борба с трафика на хора на 18.10.2011 год., Комплекса за социални услуги за деца и семейства организира две информационни срещи съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Пазарджик. Срещите бяха проведени на територията на КСУДС Пазарджик с ученици от осми и девети клас на Математическата гимназия в града. Целта им беше да се провокира и насочи вниманието на децата към проблема за трафик на хора и начините да се предпазим от въвличаве в него. Беше представен  кратък обучителен филма за трафика на хора, които беше предоставен от Комисията. След това срещата продължи с ролева игра, в която участниците бяха резделени на пет групи. Всяка група работеше по пет отделни образа, което са част от системата за трафик на хора – едната група трябваше да представи мечтите на връстниците, втората група образа на близките на жертвата на трафик, третата група трябваше да представи образа на трафиканта, следващата – образа на жертвата на трафик, последната група трябваше да представи начини, по които можем да се предпазим от въвличане. Всяка група се представи от говорител. Имаше възможност за дискусия и обратна връзка в края на срещата.
„Училищна подкрепа
„Училищна подкрепа" в КСУДС - Пазарджик На 17.10.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик стартира група по „Училищна подкрепа". Групата се състои от 13 деца - ученици в четвърти клас, които се включват в работните занятия с подадена лична молба от родителите/грижещите се за тях възрастни. Планираме груповата програма да продължи до 16.12.2011 година, а при проявен интерес от групата сесиите да бъдат възобновени през новата 2012 година. Целта на „училищната подкрепа" е да повиши мотивацията на учениците да посещават училище, да развият умения за планиране на свободното време и подготовка на домашните си работи. По време на занятията, които се реализират от 13.00 до 17.00ч. всеки ден от понеделник до петък се отделя време за опознавателни и образователни загряващи игри, работа по учебния материал, почивки, лека и здравословна следобедна закуска /плод/ и дейности, насочени към развиване на интересите и творческото мислене на участниците. Децата споделят, че атмосферата в КСУДС е много различна от тази в училище, защото тук могат едновременно да играят заедно, да се подготвят по учебния материал, да споделят за трудностите и успехите си, и да си помагат взаимно в една приятелска среда. Предвид трудностите, които срещат участниците в груповата програма свързани с учебния материал в работните занятия като водещ освен социалните работници от КСУДС се включва и педагог.