Събития

Борба с трафика на хора към Община Пазарджик
Борба с трафика на хора към Община Пазарджик   По повод Европейски ден за борба с трафика на хора на 18.10.2011 год., Комплекса за социални услуги за деца и семейства организира две информационни срещи съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Пазарджик. Срещите бяха проведени на територията на КСУДС Пазарджик с ученици от осми и девети клас на Математическата гимназия в града. Целта им беше да се провокира и насочи вниманието на децата към проблема за трафик на хора и начините да се предпазим от въвличаве в него. Беше представен  кратък обучителен филма за трафика на хора, които беше предоставен от Комисията. След това срещата продължи с ролева игра, в която участниците бяха резделени на пет групи. Всяка група работеше по пет отделни образа, което са част от системата за трафик на хора – едната група трябваше да представи мечтите на връстниците, втората група образа на близките на жертвата на трафик, третата група трябваше да представи образа на трафиканта, следващата – образа на жертвата на трафик, последната група трябваше да представи начини, по които можем да се предпазим от въвличане. Всяка група се представи от говорител. Имаше възможност за дискусия и обратна връзка в края на срещата.
„Училищна подкрепа
„Училищна подкрепа" в КСУДС - Пазарджик На 17.10.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик стартира група по „Училищна подкрепа". Групата се състои от 13 деца - ученици в четвърти клас, които се включват в работните занятия с подадена лична молба от родителите/грижещите се за тях възрастни. Планираме груповата програма да продължи до 16.12.2011 година, а при проявен интерес от групата сесиите да бъдат възобновени през новата 2012 година. Целта на „училищната подкрепа" е да повиши мотивацията на учениците да посещават училище, да развият умения за планиране на свободното време и подготовка на домашните си работи. По време на занятията, които се реализират от 13.00 до 17.00ч. всеки ден от понеделник до петък се отделя време за опознавателни и образователни загряващи игри, работа по учебния материал, почивки, лека и здравословна следобедна закуска /плод/ и дейности, насочени към развиване на интересите и творческото мислене на участниците. Децата споделят, че атмосферата в КСУДС е много различна от тази в училище, защото тук могат едновременно да играят заедно, да се подготвят по учебния материал, да споделят за трудностите и успехите си, и да си помагат взаимно в една приятелска среда. Предвид трудностите, които срещат участниците в груповата програма свързани с учебния материал в работните занятия като водещ освен социалните работници от КСУДС се включва и педагог.
"Семейство за Всяко Дете" в КСУДС-Шумен Единадесет новородени бебета, настанени в приемни семейства по проект Семейство за всяко дете, бяха орисани в Шумен на първата по рода си церемония   В навечерието на деня на Света Петка Българска – закрилница на българските деца Областния център по приемна грижа в Шумен организира първа церемония по орисването на новородени бебета, за които с любов се грижат приемни родители. Новородените бебета, настанени от началото на годината в приемни семейства по проект «Семейство за всяко дете» на UNICEF, Министерство на здравеопазването, Област Шумен и Община Шумен са 12. Едно от тях вече се радва на грижите на своите рождени родители. Останалите 11 бебета получиха своята пътеводна светлина от своите орисници. Орисниците – силни със своята човечност и житейски опит, верни на своите принципи, обичащи и винаги подкрепящи. Всеки един от тях е преди всичко добър човек, а после дал от себе си за развитието на своята професия – в медицината, в културата и изкуството, в сферата на правото, в развитието на социалните услуги и не на последно място гарантите за опазването на обществения ред. Церемонията се проведе на 13 октомври, 2011 година, в сладкарница „Мики" в градската градина на Шумен.
Училище за бременни към КСУДС Шумен 13.10.2011
20-тата национална конференция
20-тата национална конференция На 29 и 30. 09. в гр. Бон, Франция се състоя 20-тата национална конференция на френската национална асоциация по семейно настаняване (приемна грижа) (ANPF). Това е асоциация която вече двадесет години обединява усилия на държавни, местни и граждански структури, работещи за развитие на качествена семейна грижа за деца в риск, преди всичко приемната грижа. Бяха дискутирани въпросите за най-добрия прием и посрещане на детето в семейството, за раздялата през погледа на биологичните родители, родителството и родството от гледна точка на клиничната антропология. Твърде интересен беше анализът на връзките и свързването отново през родството, привързаността, принадлежността по отношение на едно дете, настанено в приемно семейство, обсъждани бяха отново въпросите на осиновяването и връзката с приемната грижа, медиатизираните (срещи, назначени от съда, които изискват участие на специалист) срещи с родното семейство и пр. В конференцията участваха повече от 700 души – професионалисти, приемни семейства, експерти. Участваха и представители на новоучредената мрежа APFEL за обмен на добри практики и за развитие на приемната грижа на европейско ниво, сред които и представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Повече за конференцията и за мрежата можете да прочетете в следващия Бюлетин по Приемна грижа.
20-тата национална конференция
20-тата национална конференция На 29 и 30. 09. в гр. Бон, Франция се състоя 20-тата национална конференция на френската национална асоциация по семейно настаняване (приемна грижа) (ANPF). Това е асоциация която вече двадесет години обединява усилия на държавни, местни и граждански структури, работещи за развитие на качествена семейна грижа за деца в риск, преди всичко приемната грижа. Бяха дискутирани въпросите за най-добрия прием и посрещане на детето в семейството, за раздялата през погледа на биологичните родители, родителството и родството от гледна точка на клиничната антропология. Твърде интересен беше анализът на връзките и свързването отново през родството, привързаността, принадлежността по отношение на едно дете, настанено в приемно семейство, обсъждани бяха отново въпросите на осиновяването и връзката с приемната грижа, медиатизираните (срещи, назначени от съда, които изискват участие на специалист) срещи с родното семейство и пр. В конференцията участваха повече от 700 души – професионалисти, приемни семейства, експерти. Участваха и представители на новоучредената мрежа APFEL за обмен на добри практики и за развитие на приемната грижа на европейско ниво, сред които и представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Повече за конференцията и за мрежата можете да прочетете в следващия Бюлетин по Приемна грижа.
Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2
Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в КСУДС - Шумен Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен   Eкипът по изслушване и директна работа с деца, жертви на насилие по проект „Чуй детето" 2 и партньорите, които работят за развитието на практиките по изслушване на деца проведоха работна среща на 07.10.2011 година. Заедно, по изпълнението на целите на проекта работят РУ „Полиция", Районен и Окръжен съд – Шумен, представители на следствието в града. Представена бе програма за дейностите по проекта до края на 2011 година. Заложени бяха обучения от експерти от ИСДП на разследващи полицаи от ОД на МВР Шумен и следователи от ОСС. Планират се работни срещи на общинско ниво. Целта е да се обсъждат трудности и добри практики през случаите, регистрирани в КСУДС и специализираното помещение за изслушване на деца „Синя стая". На областно ниво се предвижда провеждане на работни срещи за представяне на практиките по изслушвания и дейностите на партньорите по проекта в Районна прокуратура Велики Преслав и Нови Пазар. Престои изготвяне на брошура за Синята стая в Шумен, която бе планирано да бъде представена на 19.11.2011 г.- Световния ден за превенция на насилието над деца.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Още едно новородено бебе ще бъде поверено на грижите на приемно семейство по проект Семейство за всяко дете на UNICEF, Министерство на здравеопазването и Община Шумен.   На 06 октомври 2011 г., 12-тото бебе, родено в МБАЛ – Шумен бе поето от своята приемна майка. В 12.30 часа в Болницата се състоя церемонията по изписването на бебето. Кръстници на малкото момченце са Любомир Христов – Директор на ОД „Полиция" – Шумен и д-р Виктор Минчев – Директор на МБАЛ – Шумен. Управленският екип на здравното заведение, медиците от АГ Комплекса и социалния работник на болницата, Областния център по приемна грижа и Отдела за закрила на детето в Шумен реализират съвместно проекта на UNICEF за закриване на Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен, чрез развитието на услуги за превенция на изоставянето на бебета и изпълнение на мисията на проект „Семейство за всяко дете".