Събития

През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София
През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София, в рамките на Ваканционната програма успешно продължават занятията на ателие "Мода". По време на ателието, участниците затвърждават умения за шиене и операции с шевна машина. Децата сполучливо изработиха дамски чанти от плат и апликираха букви върху платове, това се оказа много интересно и увлекателно занимание. Предвижда се на по- късен етап участниците да апликират подбрани от тях надписи върху свои блузи. В груповата дейност "Социална анимация" се разиграват различни по жанр и тематика детски игри, които имат за цел да развиват определени качества у подрастващите. Като част от Ваканционната програма в двора на Дома за деца "П.Р.Славейков"се провеждат състезателни игри - "Премини препятствията", "Водни бомби", "Кегли", логически насочени игри - "Открий предмета", арт игри- "Рисуване с пръсти", свързани с откриване на творчески идеи, както и игри за обогатяване на комуникационните умения на децата / "Шапкарят"/. Като основен извод от проведените занятия бе това, че "когато човек е усърден и търси до край, той успява да намери". Водещите стимулираха децата да бъдат усърдни и в собствения им живот и въпреки трудностите, които ги съпътстват да се стремят към постигане на целите си. В груповите дейности се насърчава общуването в екип и взаимодействието между децата. В груповата работа през лятото на ателие "Училищна подкрепа" на децата бяха припомнени по занимателен начин знанията за буквите, за книгите, на по-малките от тях в предучилищна възраст-за форми, фигури, цветове. Те се чувстваха добре в група и с желание успешно се включваха в дейностите. По- големите решаваха различни ребуси - за откриване на думи в таблици от букви, за откриване на липсващи букви в думи, както и провеждаха игри на асоциации, което помогна за развитието на мисленето им. Освен това с участниците бяха упражнявани правопис, краснопис и четене на избрани материали от детски книжки.
Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч
Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч На 4 август 2010г. в гр. Годеч се проведе информационна кампания свързана с представянето на социалната услуга „Приемна грижа". Кампанията беше организирана и осъществена с помощта на община Годеч и Д"СП" – Отдел закрила на детето. В импровизирано студио в центъра на гр. Годеч, TV Своге предостави възможност на екипа от Областния център по приемна грижа да отговаря на въпроси, свързани с кандидатстването, утвърждаването и отглеждането на деца в приемни семейства. Специално внимание беше обърнато и на професионалната приемна грижа като още една възможност за трудова реализация на жителите на община Годеч. В пазарният за града ден, с помощта на доброволци от балетна формация към читалището в гр. Годеч, бяха раздадени рекламни и информационни материали по приемна грижа.
КСУДС гр. Пазарджик отбеляза Световната седмица на кърменето
КСУДС гр. Пазарджик отбеляза Световната седмица на кърменето Като част от кампанията за здравословен начин на живот на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр.Пазарджик, училището за бъдещи и настоящи майки – „Супер МАМА – супер БЕБЕ" към Комплекса за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ отбеляза Световната седмица на кърменето от 1 до 7 август с различни дейности. На 1 август 2010г. в РО на МБАЛ – гр.Пазарджик доброволните консултанти по кърмене към училището представиха пред родилките и медицинския персонал презентация на тема „Как да кърмим успешно". На 2 август 2010г. в МБАЛ „Хигия" гр.Пазарджик КСУДС - Пазарджик организира презентация и дискусия с участието на представители на медицинските екипи на трите АГ отделения в гр.Пазарджик. Събитието започна в 14:00ч. Петя Генчева – водещ психолог в училището и социален работник към КСУДС представи дейността на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, услугите които се предлагат и дейността на самото училище за бъдещи и настоящи майки, неговите водещи и доброволни консултанти. След това бе дадена думата на д-р Анета Попиванова – заместник-председател на „Национален комитет по кърмене", с който училището към КСУДС работи в тясно сътрудничество. Д-р Попиванова представи презентация във връзка с инициативата „Болници - приятели на бебето", която е част от глобален проект на СЗО и УНИЦЕФ и какви стъпки трябва да се предприемат (включително и на национално ниво), за подобряване на кърменето – за по-добър и здравословен старт на децата на България. На 3 август 2010г. Петя Генчева - водещ на училището за настоящи и бъдещи майки „Супер МАМА – супер БЕБЕ", представи услугите, предоставяни от Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр.Пазарджик, училището за бъдещи и настоящи майки и кампанията на КСУДС за здравословен начин на живот на тематична среща с кърмещи и бъдещи майки в Дневен център за деца „Дон Балон" в гр.Пещера. Срещата бе организирана в партньорство с Община Пещера и РИОКОЗ Пазарджик. На срещата беше показана също и презентация: „Препоръки за здравословно хранене при бременност и кърмене" от д-р Иванка Илчева от РИОКОЗ-Пазарджик и бяха дискутирани предимствата на кърменето и храненето на бременната жена и кърмачката. На 3 август 2010г. РО на МБАЛ в гр.Панагюрище доброволните консултанти по кърмене към училището представиха пред родилките и медицинския персонал презентация на тема „Как да кърмим успешно". На 3 август 2010г. от 18,00ч. се състоя „Кърмаческо парти" в парк "Острова", в което взеха участие майки - „възпитанички" на училището за бъдещи и настоящи майки заедно със своите деца. На 5 август 2010г. в РО на МБАЛ „Здраве" в гр.Пазарджик доброволните консултанти по кърмене към училището представиха пред родилките и медицинския персонал презентация на тема „Как да кърмим успешно".
Децата, участници във ваканционната програма в ЦОП в София посетиха нови забележителни места
Децата, участници във ваканционната програма в ЦОП в София посетиха нови забележителни места Във връзка с провеждането на ваканционната програма на ЦОП, модул „Културен туризъм", на 05.08.10г. се проведе посещение в Природонаучния музей с цел децата да се запознаят с биоразнообразието на животинските и растителните видове. Участваха шест деца от ДД „П.Р.Славейков". По време на пътуването до музея, децата имаха възможност да ползват метрото, да разгледат сградите на Президентството, Министерски Съвет, Народното Събрание, Българска Народна Банка и да се запознаят с основните им обществени функции. Дълбоко ги впечатли златната статуя на св. София и огъня, пред Паметника на Незнайния Войн. Едно от децата разказа, че този огън гори в памет на хилядите загинали в името на България войници. В музея децата разглеждаха всички експозиции, коментираха ги развълнувано и задаваха постоянно въпроси.
В КСУДС в гр. Пазарджик се засне видеоматериал, относно влиянието на кризата върху детската бедност
В КСУДС в гр. Пазарджик се засне видеоматериал, относно влиянието на кризата върху детската бедност Eкип от белгийски журналисти посети Комплекс за социални услуги за деца и семейства/ КСУДС/ в гр. Пазарджик с цел заснемане на видеоматериал за изготвяне на филм, отразяващ влиянието на икономическата криза върху детската бедност. Интервюта бяха проведени с деца и родители, засегнати от кризата, както и от специалисти, работещи в социалната и образователната сфера. Екипът засне част от работата в КСУДС в гр. Пазарджик, изразяваща се във воденето на летни ателиета, работа в Звено,,Майка и бебе" и мобилна социална работа. След това журналистите бяха придружени от социални работници до рискови райони, в които заснеха репортаж за семейства, изпитващи трудности в отглеждането на децата си и затрудняващи се да им осигурят необходимите потребности. Филмът ще включва видеоматериали от няколко европейски страни и ще бъде представен пред Европейската комисия. Освен в Пазарджик, филмът ще включва материал от други градове в България, както и от Ирландия. Интервютата бяха проведени от Гарет Хардинг (Eurochild). Филмът ще се публикува на сайта на Европейската Комисията и ще се разпространява безплатно в Европа.