Събития

Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик
Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик На 29 и 30. 09. 2009г. в гр. Стрелча се проведе обучение на тема „Работа с деца жертви на насилие" с водещ доц. Нели Петрова - Димитрова. Участие в него взеха социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик, представители на ЦОП – гр. Панагюрище, ЦОП – гр. Велинград и от О"ЗД" – гр. Велинград. На 29. 09. 2009г. в гр. Стара Загора се проведе среща за създаване на партньорска мрежа за предотвратяване на изоставянето и институционализацията на деца под надслов „Да сглобим пъзела". Участие взеха социални работници от КСУДС-гр. Пазарджик. Тази седмица в КСУДС – гр. Пазарджик стартира група по взаимопомощ между приемни семейства и кандидати за приемни семейства. На 01.10.2009г. в КСУДС започна провеждането на група по Училищна подкрепа с деца от с. Драгор, общ. Пазарджик по проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578. Групата е с цел превенция на отпадане от училище и ще се провежда два пъти в седмицата. На 2.10.2009г. в с. Огняново, общ. Пазарджик с ученици от ОУ „Отец Паисий" се поднови групата по училищна подкрепа по проект на МОТ. Групите са две с ученици от 2 – 4 клас и 5 – 6 клас. Заниманията ще се провеждат веднъж седмично. Във връзка с реализирането на проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, водещата организация – ИСДП, заедно с партньорите по проекта ОУ „Христо Ботев", ОУ „Стефан Захариев", СОУ „Георги Брегов" в гр. Пазарджик и Община Пазарджик, на 2.10.2009г. организираха среща на Съвета за подкрепа на проекта. Това е третата среща на съвета за тази календарна година, който има за цел да работи по посока на съдействие и контрол за изпълнение на проекта. И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на родители за професионалната приемна грижа в рамките на протичащата кампания. На 2.10.2009г. в КСУДС се проведе мултидисциплинарна среща между социални работници от комплекса и О"ЗД" – гр. Пазарджик.
Комплексът за социални услуги за деца и семейства
Комплексът за социални услуги за деца и семейства Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отвори врати на 02.10.2005 година. Той е един от десетте, изградени по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Развитието на социалните услуги в общността е поверено от Община Шумен на Сдружение „Институт по социални дейности и практики". Преди четири години стартирахме със социалните услуги Център за спешен прием, Звено „Майка и бебе", Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа. За 4 години успяхме да постигнем успешно развитие на социалните услуги и партньорство с институциите на местно ниво, работещи по проблемите на децата, каза Директорът Венета Господинова. „С нашата работа се опитахме да докоснем сърцата на шуменци, тяхната чувствителност към проблемите на децата. Индивидуалната и груповата работа с децата и родителите, организираните кампании са насочени именно към това, шуменци да бъдат по-активни, да заявяват открито своята гражданска позиция и непримиримост към проблемите на децата. Ние, задно с нашите партньори продължаваме да работим за това всяко дете да расте близо до своите родители или да намери семейство, където да се радва на добра грижа, топлина и обич, споделя още Венета Господинова.
ЦОП София през изминалата седмица
ЦОП София през изминалата седмица На 29 септември се проведе поредното заседание на Комисията за закрила на детето към Столична община в която участва представител на ЦОП. На заседанието беше разгледана Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства, а също така се одобри кандидатурата на едно приемно семейство. За Периода 27-29 септември, ръководителя на Центъра посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен. Целта на посещението беше: обмяна опит – запознаване с услугите, начин на взаимодействие с ОЗД, насочване на клиенти, групови програми и др. От 30.09 до 01.10 екипът на Центъра премина двудневно обучение на тема "детското насилие". Обучението проведе д-р Надя Стойкова – Изпълнителен Директор на ИСДП. В обучението участваха представители от три институции за деца лишени от родителски грижи и представител на Столична община. В програмата бяха влючени теми за: видовете насилие; рискови фактори; осъществяване на доверителни отношения с дете преживяло насилие; подготовка за съдебни процедури; правила и сигурност в институциите и услугите и др. На 02.10 се проведе втора работна срещи с Директора на 113 СОУ „Сава Филаретов", която е част от кампанията за представяне на услугите предлагани в Центъра. Бяха обсъдени конкретни деца, които биха могли да бъдат включени в услугите. На 02.10 се проведе едно занятие на ателие „Мода". По време на занятието децата сами изготвиха маски от плат.
Ден на
Ден на "Социалните умения" На 25.09.2009г. в "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" - Пазарджик беше проведен "Ден на социалните умения".   Инициативата е част от реализирането на Проект "Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" реализиран от ИСДП с финансовата и техническа подкрепа на Международна организация по труда - Международна програма за премахване на детския труд. Целта наинициативата беше децата да усвоят нови знания и умения, и да се забавляват в среда на връстници. Беше иготвена програма, която включваше лекция, дискусия, прожектиране на филм и представление на куклен театър. Д-р Палийска от РИОКОЗ - Пазарджик изнесе лекция на тема "Здравословен начин на живот-личната хигиена-ключ към доброто здраве" като се акцентира на значението на личната хигиена и хигиената в пространството около нас. Беше прожектиран и образователен филм посветен на здравословния начин на живот. Всички деца получиха информационни материали на РИОКОЗ изготвени в рамките на кампания "Хигиената ЩИТ срещу болести". Втората част на програмата включваше театрална постановка "Аладин" поставена от "Драматично-куклен театър Константин Величков - Пазарджик". Актъорите подготвиха декора на постановката в голямата зала на КСУДС и получиха дълги аплаузи от децата, които също бяха включвани в представлението. Някои от тях споделиха, че за пръв път присъстват на куклен театър. Денят на социалните умения завърши с почерпка, игри и рисунки за децата. В инициативата се включиха общо 21 деца от с.Огняново и гр. Пазарджик.
Стартира поредната група
Стартира поредната група "Училище за бременни" в КСУДС Шумен Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен даде старт на 14-тата група от „Училището за бременни". 12 бъдещи майки са заявили желанието си да се включат в групата. За първи път чувствата и емоциите на бъдещите майки ще съпреживява и съпругът на една от участничките, който сподели, че с нетърпение очаква раждането на първото си дете и има желание да премине заедно със съпругата си през всичко, което й предстои. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. В продължение на два месеца с подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе? Молби за включването в училището за бременни се приемат на място в Комплекса за социални услуги. Телефон за повече информация: 054/ 850 777
Закриване на „Ваканционна програма 2009”
Закриване на „Ваканционна програма 2009” „Ваканционна програма 2009" на Комплекса за социални услуги за деца и семейства беше закрита с празничен спектакъл. През ваканцията 28 деца активно се занимаваха със спорт, изкуство и развлечения. Бяха организирани много състезания, излети пикници и екскурзии до исторически места в Шуменска област. „Това, което екипът си постави за цел е паралелно със забавленията, децата да изграждат и социални умения. Децата вече знаят какво означава да бъдеш част от един отбор, да работиш в екип, да се застъпваш за другия и да му помагаш в трудни моменти", каза директорът на Комплекса Венета Господинова. Тя подчерта, че тази година във Ваканционна програма са били включени и деца, които не са ползвали социалните услуги на Комплекса. Директорът на Комплекса сподели, че предстои през новата учебна година да се разширят ателиетата по интереси, а работата с децата да продължи с нови идеи и предизвикателства.
Актуално от ЦОП
Актуално от ЦОП На 14.09.09 бе проведена работна среща в ОЗД „Възраждане в която участваха екипите на Одела и ЦОП. На срещата бе представен Центъра, последните събития около неговото развитие, услугите които в момента се предлагат, и планираните дейности. Бяха обсъдени конкретни аспекти в съвместната дейност, които се нуждаят от актуализиране. През седмицата бе изготвена Програма за провеждане на кампания по мобилна работа.Основната цел на програмата е да бъдат популяризирани услугите в ЦОП и промяна в чувствителността и обществените нагласи по проблемите на децата в риск. Това ще се осъществи чрез системни срещи с дванадесет училища в района, представяне на предлаганите услуги в центъра и постигане на договорености с директорите, учениците, родителите и педагогическия персонал. Очаквани резултати от програмата са оптимизиране дейността на ЦОП, чрез активно издирване на целеви групи, нуждаещи се от подкрепа. Изготвена брошура която да служи като помощно средство при представяни на услугите. На 17.09.09 бе проведена първата от планираните срещи с директорката на 113 СОУ „Сава Раковски" където бе проявен интерес и насрочена нова среща за договаряне на вида и начина за извършване на услугите. На 17 и 18 тази седмица представител от екипа на ЦОП участва в работна среща – „Деца в безопасност" организирана от Център за приобщаващо образование.
Новини от КСУДС Пазраджик
Новини от КСУДС Пазраджик През изминалата седмица се състоя последната сесия от базовото обучение за доброволни приемни родители. Обучението се проведе в рамките на месец юли до месец септември 2009г. в КСУДС – гр. Пазарджик. Предстои да бъде изготвен доклад, който ще бъде предоставен на съответния отдел „Закрила на детето", насочил кандидата за обучение. На 04. 09. 2009г. се проведе работна среща с директора на Дирекция „Социално подпомагане" и Началник О"ЗД", на която беше обсъдена кампанията „Приемна грижа". Д"СП" и О"ЗД" ще вземат участие в мобилната социална работа и в пресконференция на 24. 09. 2009г. На 08. 09. 2009г. се проведоха две срещи с директора на ДМСГД – гр. Пазарджик и директора на Центъра за настаняване от семеен тип – гр. Пазарджик за партньорство в кампанията „Приемна грижа". Те ще се включат с творчество на децата и провеждане на изложба на 19.10.2009г. ЦНСТ се включва и в мобилната социална работа, чрез раздаване на брошури. Ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството" и социален работник от сектора информираха три семейства за услугата „Приемна грижа" и едно семейство за осиновяване. Проведе се среща между директора на КСУДС – гр. Пазарджик и директора на ПУИ „Иван Вазов" във връзка със записването на клиент на Комплекса в учебното заведение. През тази седмица по проект на МОТ „Изграждане на система за наблюдение на детския труд в България" бяха отпуснати средства за закупуване на дрехи и учебни пособия на дете, при което съществува висок риск за трайно отпадане от училищната система. Един от факторите за високия риск от отпадането е именно упражняване на детския труд, неподходящ за възрастта и възможностите на детето. През изминалата седмица приключиха ателиетата по „Социални умения" и „Приложно изкуство" по проект на МОН с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, в с. Драгор, общ. Пазарджик. Приключи и групата по „Училищна подкрепа" с децата от ЦНСТ – гр. Пазарджик и групата по „Училищна подкрепа" с деца, клиенти на Комплекса и деца, подали доброволно молби за участие. Проведе се мултидисциплинарна среща между КСУДС и О"ЗД" – гр. Пазарджик по случай на дете, с което се работи по посока превенция на отпадане от училище. Целта на срещата беше преразглеждане на плана за ползване на социалните услуги и планиране на последваща среща.
Актуално от седмицата
Актуално от седмицата Цветни стенописи на приказни герои „оживиха" стените на детския отдел на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров" в Шумен.   Реализацията на приказния проект е на Полина Йорданова – социален работник от Комплекса за социални услуги в Шумен, която е и част от екипа по Арт терапия към Комплекса. През цялото време докато рисува децата са около Поля. Единия персонаж е на Бел, която символизира мъдростта. Пепеляшка пък носи със себе си смирението, а Снежанка символизира добротата. Освен положителните герои има и отрицателни – змия, както и пумата от „Книга за джунглата". Присъствието им се налага, защото животът не е само в розови краски и децата трябва да правят разлика между доброто и злото, коментира Поля. Идеята вътрешното пространство на библиотеката да стане по уютно и приветливо, а царството на приказните герои да завладява децата още с влизането в храма на книгите е във връзка с дългогодишното добро сътрудничество между двете институции.
Новини от седмицата
Новини от седмицата На 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се проведе празник за закриване на „Ваканционна програма 2009г." Участваха всички деца от ателиетата на Комплекса. Празника протече под формата на състезание. Децата бяха разделени на два отбора от по 10 човека, всеки отбор имаше капитан. Децата имаха за задача да си измислят лого на отбора, герб и девиз. Всеки отбор получи карта за маршрута и мястото, където се намират условията на задачите. Участниците имаха да изпълнят по пет задачи: логически, физически упражнения, стратегически, гатанки и асоциации. За всяка успешно изпълнена задача се даваха точки. Отборът победител получи награди, а всички участници получиха грамоти за положено старание. Празникът завърши с почерпка и беше успешно отразен в медиите. На 1.09.2009г. от Родилно отделени на МБАЛ Пазарджик бе изписано и взето от майка си дете, при което имаше опасност да бъде изоставено. Беше направена успешна превенция на изоставяне. На 3 и 4. 09. 2009г. в КСУДС се проведе обучение с водещ д-р Надя Стойкова от ИСДП – гр. София. Обучението бе на тема: "Професионалната оценка в социално-педагогическата работа, планиране". Участие взеха социални работници от КСУДС, учители от града и общината. Две деца от център „Спешен прием" успешно бяха върнати в семейна среда.