Събития

Национална кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца
Национална кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца На 22.11.2011г., ИСДП стартира кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца. Партньори в кампанията са Столична община, Община Шумен, Община Пазарджик, ДАЗД, радио N-Joy, bTV, агенция ГРЕЙ.   Кампанията се реализира в рамките на проект „Детство без насилие" (финансиран от фондация ОУК) и проект „Защита правото на детето, жертва на престъпление, на психологична подкрепа и щадящи процедури за изслушване" (финансиран от Програма „Основни права и гражданство" на ЕК). Кампанията бе открита от доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, с участие в сутрешния блок на бТВ. Паралелно в Столична община и в Община Шумен се състояха пресконференции, на които журналистите бяха запознати със симптомите за насилие и услугите, които се предоставят за деца, жертва на насилие. За работата на професионалистите от ЦОП София с децата, жертва на сексуално посегателство, бе излъчен репортаж в Нова телевизия. За планираните дейности в Шумен, Пазарджик и София ще публикуваме новини. Посланието на кампанията е: Децата, жертва на сексуална злоупотреба, искат да станат невидими. Акцент поставяме върху качеството на професионалната подкрепа за децата, бдителността на родителите, подкрепата за детето и създаването на условия за споделяне. Сайтът на кампанията е www.detetosvidetel.org Публикации в медиите: http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/razgovori-gosti/story/640764998-Neli_Petrova_Vsyako_osmo_dete_e_bilo_jertva_na_seksualna_zloupotreba.html http://shum.bg/index.php?item=68295 http://focus-news.net/?id=n1592667 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=812524 „Кампанията е организирана и е проведена за първи път в Полша през 2010 от фондация Ничии деца, Полша. Материалите за кампанията са създадени с обществено полезна цел от GreyWORLDWIDEPoland. Материалите, публикувани в рамките на кампанията, са предоставени за адаптация от Фондация Ничии деца безвъзмездно."
Световения ден за борба с насилието над деца заедно с Община Шумен и КСУДС-Шумен
Световения ден за борба с насилието над деца заедно с Община Шумен и КСУДС-Шумен Мисията: Комплекса за социални услуги за деца и семейства като институция, която работи за защита правата на децата, за седма поредна година насочва вниманието на общността към 19 ноември – Световения ден за борба с насилието над деца и 20 ноември – денят, в който преди 22 години е приета Конвенцията на ООН за защита правата на децата.   Активно екипът на КСУДС работи за подкрепа на деца жертви на насилие и свидетели на пресъпление, с родители, за ранна превенция на насилието. Наши партньори са Община Шумен, РД СП, Отделите за закрила на детето, ОД на МВР, училища от Шумен. Световения ден за борба с насилието над деца премина под мотото „Всяка детска съдба има име! Не на насилието!". Повече от 40 ученици от училища в Шумен се включиха в конкурса за есе, рисунка и колаж, който се проведе в две възрастови групи: от 7 до 12 години и от 12 до 18 години. Награждаването на победителите в конкурса се проведе на тържество в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на 18 ноември. Изложба на творбите и още…. социална анимация – игри с децата и беседа за превенцията и борбата с насилието, са други интересни моменти, които преживяха заедно децата, социалните работници и партньорите на Комплекса. Своите послания за насилието над деца, чрез есета и рисунки отправиха ученици от шуменски училища и от Основните училища в село Градище и село Царев брод. С дейностите, посветени на Световния ден за превенция на насилието над деца Комплекса поставя началото на поредица от прояви, които ще бъдат част от Националната Кампания на Сдружение ИСДП «Престъпни ласки». Кампанията стартира на 22 ноември, 2011 година.
Световения ден за борба с насилието над деца
Световения ден за борба с насилието над деца Мисията: Комплекса за социални услуги за деца и семейства като институция, която работи за защита правата на децата, за седма поредна година насочва вниманието на общността към 19 ноември – Световения ден за борба с насилието над деца и 20 ноември – денят, в който преди 22 години е приета Конвенцията на ООН за защита правата на децата. Активно екипът на КСУДС работи за подкрепа на деца жертви на насилие и свидетели на пресъпление, с родители, за ранна превенция на насилието. Наши партньори са Община Шумен, РД СП, Отделите за закрила на детето, ОД на МВР, училища от Шумен. Световения ден за борба с насилието над деца премина под мотото „Всяка детска съдба има име! Не на насилието!". Повече от 40 ученици от училища в Шумен се включиха в конкурса за есе, рисунка и колаж, който се проведе в две възрастови групи: от 7 до 12 години и от 12 до 18 години. Награждаването на победителите в конкурса се проведе на тържество в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на 18 ноември. Изложба на творбите и още…. социална анимация – игри с децата и беседа за превенцията и борбата с насилието, са други интересни моменти, които преживяха заедно децата, социалните работници и партньорите на Комплекса. Своите послания за насилието над деца, чрез есета и рисунки отправиха ученици от шуменски училища и от Основните училища в село Градище и село Царев брод. С дейностите, посветени на Световния ден за превенция на насилието над деца Комплекса поставя началото на поредица от прояви, които ще бъдат част от Националната Кампания на Сдружение ИСДП «Престъпни ласки». Кампанията стартира на 22 ноември, 2011 година.
Проект „Отново родители
Проект „Отново родители" Приключва изпълнението на Проект „Отново родители" В края на месец ноември 2011г. приключва изпълняваният от ИСДП проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие.   Последният месец от изпълнението на проекта беше наситен със събития. На 9 ноември 2011 г. в хотел „Бест Уестърн Сити", гр София се проведе обучителен сензитивиращ семинар на тема „Повишаване на компетентността на служителите относно специалните нужди на детето – свидетел и професионалната подкрепа на родителите при насилие в семейството". Гости на семинара бяха г-н Калин Каменов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представители на Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Академията на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, районните полицейски управления и отделите „Закрила на детето" в гр. София. Презентации по теми, свързани с насилието над децата в семейството направиха доц. Нели Петрова – Димитрова д-р Надя Стойкова, както и други представители на екипа на ИСДП. На 10 ноември 2011 г. в Центъра за обществена подкрепа, гр. София се проведе втората фаза от обучението на водещи по специализираната програма за работа с родители, извършили насилие над децата си. В това обучение се включиха не само водещите от ЦОП - София, които вече работят по програмата, но и социални работници и психолози от Комплеските за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Пазарджик. На същата дата беше проведена и информационна среща за представяне на проект „Отново родители" пред съдии, социални работници и полицаи от гр. Шумен. Участниците в срещата се договориха да разработят Механизъм за взаимодействие при насочване към специализираната програма на родители, на базата на разработения по проекта Механизъм за взаимодействие. Груповата и индивидуална работа с родители по специализираната програма, която успешно се реализира вече два месеца в Центъра за обществена подкрепа – гр. София, ще продължи да се предоставя и след приключването на проекта. Интересът на професионалистите към специализираната програма е изключително висок, което ни кара да вярваме, че още преди приключване на пилотната й фаза ще имаме заявки за сформиране на нови групи по програмата в ЦОП София, КСУДС Шумен и КСУДС Пазарджик.