Събития

Здравословен начин на живот
Здравословен начин на живот  През м. септември и м. октомври екипът на КСУДС Пазарджик реализира кампания за здравословен начин на живот. Кампанията е насочена към ученици в началните класове на обучение, като цели да запознае децата със здравословното хранене, както и необходимите продукти водещи до здравословното им израстване. За организирането и осъществяването на заложените дейности в кампанията, наши партньори бяха две училища на територията на гр. Пазарджик. Това са СОУ „Георги Бенковски" и ОУ „Св. Климент Охридски". Беше проведена среща с директорите на двете горепосочени училища, в която среща бяха представени целите на кампанията, както и аудиторията към която е ориентирана. В тази връзка бяха определени и съгласувани дати, в които да бъдат реализирани информационни срещи на ученици от първи до четвърти клас. Срещите се водят от специалисти на КСУДС и са изнесени на територията на училищата. Заниманията преминават предимно в игри, кръстословици, гатанки, работа по казуси и др. като в края на всяка среща участниците получават плод или зеленчук, подарък за активното участие!
Борба с трафика на хора към Община Пазарджик
Борба с трафика на хора към Община Пазарджик   По повод Европейски ден за борба с трафика на хора на 18.10.2011 год., Комплекса за социални услуги за деца и семейства организира две информационни срещи съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Пазарджик. Срещите бяха проведени на територията на КСУДС Пазарджик с ученици от осми и девети клас на Математическата гимназия в града. Целта им беше да се провокира и насочи вниманието на децата към проблема за трафик на хора и начините да се предпазим от въвличаве в него. Беше представен  кратък обучителен филма за трафика на хора, които беше предоставен от Комисията. След това срещата продължи с ролева игра, в която участниците бяха резделени на пет групи. Всяка група работеше по пет отделни образа, което са част от системата за трафик на хора – едната група трябваше да представи мечтите на връстниците, втората група образа на близките на жертвата на трафик, третата група трябваше да представи образа на трафиканта, следващата – образа на жертвата на трафик, последната група трябваше да представи начини, по които можем да се предпазим от въвличане. Всяка група се представи от говорител. Имаше възможност за дискусия и обратна връзка в края на срещата.
„Училищна подкрепа
„Училищна подкрепа" в КСУДС - Пазарджик На 17.10.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик стартира група по „Училищна подкрепа". Групата се състои от 13 деца - ученици в четвърти клас, които се включват в работните занятия с подадена лична молба от родителите/грижещите се за тях възрастни. Планираме груповата програма да продължи до 16.12.2011 година, а при проявен интерес от групата сесиите да бъдат възобновени през новата 2012 година. Целта на „училищната подкрепа" е да повиши мотивацията на учениците да посещават училище, да развият умения за планиране на свободното време и подготовка на домашните си работи. По време на занятията, които се реализират от 13.00 до 17.00ч. всеки ден от понеделник до петък се отделя време за опознавателни и образователни загряващи игри, работа по учебния материал, почивки, лека и здравословна следобедна закуска /плод/ и дейности, насочени към развиване на интересите и творческото мислене на участниците. Децата споделят, че атмосферата в КСУДС е много различна от тази в училище, защото тук могат едновременно да играят заедно, да се подготвят по учебния материал, да споделят за трудностите и успехите си, и да си помагат взаимно в една приятелска среда. Предвид трудностите, които срещат участниците в груповата програма свързани с учебния материал в работните занятия като водещ освен социалните работници от КСУДС се включва и педагог.
"Семейство за Всяко Дете" в КСУДС-Шумен Единадесет новородени бебета, настанени в приемни семейства по проект Семейство за всяко дете, бяха орисани в Шумен на първата по рода си церемония   В навечерието на деня на Света Петка Българска – закрилница на българските деца Областния център по приемна грижа в Шумен организира първа церемония по орисването на новородени бебета, за които с любов се грижат приемни родители. Новородените бебета, настанени от началото на годината в приемни семейства по проект «Семейство за всяко дете» на UNICEF, Министерство на здравеопазването, Област Шумен и Община Шумен са 12. Едно от тях вече се радва на грижите на своите рождени родители. Останалите 11 бебета получиха своята пътеводна светлина от своите орисници. Орисниците – силни със своята човечност и житейски опит, верни на своите принципи, обичащи и винаги подкрепящи. Всеки един от тях е преди всичко добър човек, а после дал от себе си за развитието на своята професия – в медицината, в културата и изкуството, в сферата на правото, в развитието на социалните услуги и не на последно място гарантите за опазването на обществения ред. Церемонията се проведе на 13 октомври, 2011 година, в сладкарница „Мики" в градската градина на Шумен.
Училище за бременни към КСУДС Шумен 13.10.2011
20-тата национална конференция
20-тата национална конференция На 29 и 30. 09. в гр. Бон, Франция се състоя 20-тата национална конференция на френската национална асоциация по семейно настаняване (приемна грижа) (ANPF). Това е асоциация която вече двадесет години обединява усилия на държавни, местни и граждански структури, работещи за развитие на качествена семейна грижа за деца в риск, преди всичко приемната грижа. Бяха дискутирани въпросите за най-добрия прием и посрещане на детето в семейството, за раздялата през погледа на биологичните родители, родителството и родството от гледна точка на клиничната антропология. Твърде интересен беше анализът на връзките и свързването отново през родството, привързаността, принадлежността по отношение на едно дете, настанено в приемно семейство, обсъждани бяха отново въпросите на осиновяването и връзката с приемната грижа, медиатизираните (срещи, назначени от съда, които изискват участие на специалист) срещи с родното семейство и пр. В конференцията участваха повече от 700 души – професионалисти, приемни семейства, експерти. Участваха и представители на новоучредената мрежа APFEL за обмен на добри практики и за развитие на приемната грижа на европейско ниво, сред които и представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Повече за конференцията и за мрежата можете да прочетете в следващия Бюлетин по Приемна грижа.
20-тата национална конференция
20-тата национална конференция На 29 и 30. 09. в гр. Бон, Франция се състоя 20-тата национална конференция на френската национална асоциация по семейно настаняване (приемна грижа) (ANPF). Това е асоциация която вече двадесет години обединява усилия на държавни, местни и граждански структури, работещи за развитие на качествена семейна грижа за деца в риск, преди всичко приемната грижа. Бяха дискутирани въпросите за най-добрия прием и посрещане на детето в семейството, за раздялата през погледа на биологичните родители, родителството и родството от гледна точка на клиничната антропология. Твърде интересен беше анализът на връзките и свързването отново през родството, привързаността, принадлежността по отношение на едно дете, настанено в приемно семейство, обсъждани бяха отново въпросите на осиновяването и връзката с приемната грижа, медиатизираните (срещи, назначени от съда, които изискват участие на специалист) срещи с родното семейство и пр. В конференцията участваха повече от 700 души – професионалисти, приемни семейства, експерти. Участваха и представители на новоучредената мрежа APFEL за обмен на добри практики и за развитие на приемната грижа на европейско ниво, сред които и представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Повече за конференцията и за мрежата можете да прочетете в следващия Бюлетин по Приемна грижа.
Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2
Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в КСУДС - Шумен Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен   Eкипът по изслушване и директна работа с деца, жертви на насилие по проект „Чуй детето" 2 и партньорите, които работят за развитието на практиките по изслушване на деца проведоха работна среща на 07.10.2011 година. Заедно, по изпълнението на целите на проекта работят РУ „Полиция", Районен и Окръжен съд – Шумен, представители на следствието в града. Представена бе програма за дейностите по проекта до края на 2011 година. Заложени бяха обучения от експерти от ИСДП на разследващи полицаи от ОД на МВР Шумен и следователи от ОСС. Планират се работни срещи на общинско ниво. Целта е да се обсъждат трудности и добри практики през случаите, регистрирани в КСУДС и специализираното помещение за изслушване на деца „Синя стая". На областно ниво се предвижда провеждане на работни срещи за представяне на практиките по изслушвания и дейностите на партньорите по проекта в Районна прокуратура Велики Преслав и Нови Пазар. Престои изготвяне на брошура за Синята стая в Шумен, която бе планирано да бъде представена на 19.11.2011 г.- Световния ден за превенция на насилието над деца.