Събития

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН ПРИКЛЮЧИ ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН В края на месец август на Бал с маски тържество беше закрита „Ваканционна програма, 2011" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен. Партито се проведе в Лесопарк Кьошкове под мотото „Заедно и през следващата ваканция".На тържеството взеха участие и деца от Център за работа с деца на улицата, Център спешен прием както и много други деца. Тържеството включи разнообразни викторини, спортни игри и модно ревю, на което всяко дете представи маската си изработена от него. За всеки участник бе подготвена индивидуална изненада с пожелания за предстоящата учебна година, проведоха се и игри от социалната анимация за деца. Финалът беше поставен с разрязването на торта. Голяма подкрепа при организацията и провеждането на тържеството оказаха доброволците от Корпуса на мира.
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа" На 01-02.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа". В обучението се включиха социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик, КСУДС гр. Видин и КСУДС гр. Пловдив. Обучители бе доц. Нели Петрова-Димитрова и Биляна Койчева от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София. В рамките на двата работни дни се представи рамката за оценка на родителския капацитет и формуляра за планиране. В обучението бяха използвани различни методи на работа - работа в малки групи; казуси, презентации, дискусия, работа с текстове, ролеви игри и др. Обучението е тясно свързано с процеса на деинституционализация в България, като подпомага работещите в социалната сфера специалисти при проучването и оценка на родителския капацитет на биологични родители и близки и роднини, където децата се отглеждат или има вероятност да се отглеждат след напускане на специализираната институция.
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН 01.09.2011
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН 01.09.2011 13 БЪДЕЩИ МАЙКИ СТЪПВАТ СМЕЛО НА ПЪТЯ НА МАЙЧИНСТВОТО В УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН   Тринадесет бъдещи майки започнаха своята подготовка в новата 24-та група на Училището за бременни към КСУДС Шумен. Предстоят вълнуващи мигове на подготовка за майчинството, на споделяне на чувства и емоции, свързани с очакването на бебето. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременноста? Първите мигове с бебето? И други вълнуващи въпроси, свързани с един от най-деликатните и емоционални периоди от живота на жената. Нашите телефони са: 054/ 850 777 и 054/ 833 124
Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик
Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик На 26.08.2011г. от 10.30 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе тържество по повод закриване на летните ателиета от Ваканционна програма 2011.   На тържеството участие взеха деца от Центъра за настаняване от семеен тип Пазарджик и деца, ползващи социални услуги към КСУДС Пазарджик. На участниците бяха подготвени занимателни игри, в които всеки един от тях имаше възможността да вземе участие. Раздадени бяха и символични подаръци за активно участие в работните занятия на ателиетата по интереси и груповата програма. Във Ваканционна програма 2011, която КСУДС организира за поредна година през летните месеци юни, юли и август, се реализираха 4 ателиета по интереси и една групова програма, които имаха за цел да стимулират интересите и заложбите на децата в различните области: · Ателие "В света на музиката и танца" · Ателие "Вълшебна работилница" · Ателие „Веселата маса и нейната украса" · Ателие „Театрално лято" · Групова програма по Училищна подкрепа. Общият брой на участниците е 31 деца, 26 от тях се включват в груповите програми с подадена молба или с насочващо писмо от друга организация за участие във Ваканционна програма 2011, а останалите 5 деца ползват социални услуги към КСУДС Пазарджик и се включиха в работните занятия като част от подкрепата в работа по случай.
ИСДП стартира проект
ИСДП стартира проект "Отново родители" От месец август 2011г. ИСДП започна изпълнението на проект „Отново родители”, финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие. Проектът ще се изпълнява до края на месец ноември 2011 г.   Целта на проекта е да се разработи и апробира специализирана програма за индивидуална и групова работа с родители, извършили насилие над децата си. Предоставянето на специализирани програми почти изцяло липсва в България въпреки че в Закона за защита срещу домашното насилие е предвидено налагането на такава мярка от съда. Именно поради това значимостта на реализираният от ИСДП проект „Отново родители” и очакванията към него са изключително високи. Проектът предвижда провеждането на сензитивиращо обучение за полицаи, социални работници и съдии по проблема насилие над деца. Предвижда се и разработване на механизъм за взаимодействие между полицията, отделите „Закрила на детето” и Съда за насочване на родителите, извършили насилие над деца към специализирани програми. По проекта ще бъдат подготвени и водещи от управляваните от ИСДП Център за обществена подкрепа – София и Комплекси за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Пазарджик, които ще продължат да работят по специализираната програма и след приключване на проекта.
Превенция на настаняване в институция
Превенция на настаняване в институция На 16.08.2011г екипът на ОЦПГ – гр. София, съвместно с колегите от О”ЗД” Красно село и О”ЗД” Лозенец предотвратиха настаняването на още едно бебе в социална институция.   Детето беше изписано от родилен дом и грижите за него веднага пое професионална приемна майка, чиято подготовка е осъществена от екипа на Областния център по приемна грижа – град София. Благодарение на финансовата подкрепа от УНИЦЕФ, с която бяха закупени най-необходимите консумативи за посрещането на новороденото – памперси, храна, козметика, кошарка и дрешки, приемната майка посрещна спокойно детето в своя дом, където то ще се радва на добра грижа, индивидуално внимание и майчина ласка. Ще има възможност да расте в спокойна семейна среда, където да дочака своето осиновителско семейство. Изразяваме благодарност за доброто сътрудничество с колегите от посочените отдели, както и на приемната майка за бързата й реакция и готовност да окаже необходимата подкрепа.
Областният център по приемна грижа – София област
Областният център по приемна грижа – София област Искаме да споделим с всички вас радостта си и удоволствието от успешната съвместна работа по извеждането на още едно българско дете от институция. На 08.08.2011г. детето беше настанено в професионално приемно семейство, където ще има възможността да бъде обичано и обгрижвано с много внимание. Областният център по приемна грижа – София област беше ангажиран по проучването и обучението на приемното семейство и взе активно участие в процеса по опознаване и напасване между детето и семейството, оказвайки подкрепа на приемните родители. Изразяваме благодарност към специалистите от ДМСГД – гр. Ветрен, Д"СП" – Сливница, Д"СП" – Септември и Д"СП" - Пирдоп и приемното семейство за проявения професионализъм и добро сътрудничество, което направиха възможно работата по случая да приключи по най-добрия за детето начин и в съответствие със защита на неговите интереси. Институт по социални дейности и практики гр. София 1606 , ул. Люлин планина 22, тел/факс: 02/8524713, 9533147 sapi@sapibg.org, www.sapibg.org
Кампания Приемна Грижа
Кампания Приемна Грижа СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ И ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО ОТ ШУМЕН ПОДКРЕПИХА РОДИТЕЛИ ЗА ДА МОГАТ ДА ПОЕМАТ ГРИЖИТЕ ЗА СВОЕТО НОВОРОДЕНО БЕБЕ   Новородено бебе бе настанено в приемно семейство в началото на месец юли. В рамките на месеца, социален работник от КСУДС – Шумен планира и осъществи подкрепа на родното семейство на детето. Семейството бе консултирано, а също така и подпомогнато материално по Проектна на UNICEF „Семейство за всяко дете". Бяха закупени строителни материали, с които родителите ремонтираха къщата, в която живеят. На 29 юли момиченцето бе ре интегрирано при своето родно семейство. Подкрепата на родителите продължава. Продължава и активната работа на екипът от парньори, който работи по превенция на изоставянето на ниво родилен дом. ОЩЕ ДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ДМСГД – ШУМЕН ЩЕ БЪДАТ ПОВЕРЕНИ НА ГРИЖИТЕ НА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ През месец юли и началото на месец август приемни семейства започват процедури по опознаване и напасване с 10 деца от ДМСГД. Решението бе взето на работна среща междупартньорите, които работят за развитието на социалната услуга Приемна грижа в Област Шумен /ДСП / ОЗД, доставчиците на социални услуги, координатора на Проект „Семейство за всяко дете"/, ДМСГД, проведена на 08 юли, 2011 година. На срещата бяха представени старта и целите на кампанията за набиране на приемни семейства за новородени бебета и малки деца „За бебетата и нуждата им да бъдат обичани"; актуалната ситуация по изпълнението на Проект „Семейство за всяко дете", както и изпълнението на взетите решения от срещата на партньорския екип, проведена на 05 май, 2011 година. На срещата бяха представени профилите на деца от ДМСГД, които да бъдат поверени на грижите на ново утвърдени приемни семейства. Нашите координати са: ksu_sh@abv.bg / 054 850 777 ocpg_shumen@abv.bg / 054 800 430