Събития

МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ
МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ" ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ"   Традиционната среща на партньорите, които работят за развитието на социалната услуга Приемна грижа в Област Шумен се проведе на 13 септември, 2011 година. Присъстваха представител на РД СП – Шумен, Началник отделите за закрила на детето от Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Венец и Каолиново, координатора на UNICEF по проект „Семейство за всяко дете", директорите на КСУДС – Шумен и ЦОП – Нови Пазар, социални работници от Областния център по приемна грижа и Центъра за обществена подкрепа - Нови Пазар. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на решенията от срещата, проведена на 08 юли, 2011 г. по Проект „Семейство за всяко дете". Тогава специалистите се обединиха около решението 10 деца от ДМСГД да бъдат поверени на грижите на приемни родители. От тях 9 деца вече са изведени от ДМСГД и настанени в приемните семейства. На срещата бяха представени и профилите на ново утвърдени приемни семейства и профилите на децата, за които предстои да бъде предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство.
Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете
Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете Благодарение на екипа на Областен център по приемна грижа – София област още едно дете от днес ще има шанса да живее в семейна среда, да бъде обичано, ценено и уважавано.   Днес – 14.09.2011г, когато само един ден ни дели от началото на новата учебна година, професионално приемно семейство от София област прие в дома си дете, ще го придружи на следващия ден в неговото ново училище, ще държи уверено ръката му, за да даде кураж и сила пред новите и неизвестни за него неща. За реализирането на това настаняване, изказваме благодарност за професионализма и доброто сътрудничество на всички специалисти, които работиха заедно с нас – Д"СП" – Красно село, Д"СП" Елин Пелин, SOS – Център за обществена подкрепа София и приемното семейство. Пожелаваме на детето успешна учебна година, много нови приятели и щастливи семейни събития!
Обява за работа за
Обява за работа за "Оценител на проект" Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) обявява процедура за избор на оценител на проект «Ресурсен център по приемна грижа».   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа и партньорство на UNICEF. Партньори в изпълнението на дейностите са Международна социална служба, сдружение „Самаряни" и организации с опит при предоставяне на услугата приемна грижа и обучения на професионалисти. В рамките на този проект е създаден Виртуален ресурсен център, чиято основна цел е да се повиши качеството на приемната грижа у нас чрез обучение и методическа помощ за лицата, предоставящи услугата приемна грижа и съпътстващите услуги. Продължителността на проекта е 20 месеца. Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на ИСДП: www.sapibg.org . Работното задание може да изтеглите от тук. За участие в конкурса моля, изпратете професионална автобиография на адрес: sapi@sapibg.org . Краен срок за подаване на документи: 30.09.2011 година. Институт по социални дейности и практики София 1000, ул. Княз Борис І 78, тел/факс: 02/8524713 sapi@abv.bg, www.sapibg.org
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" На 07.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" с обучител д-р Надя Стойкова от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София. В обучението взеха участие социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик и КСУДС гр. Пловдив. В работната програма на обучението бяха включени казуси, работа в малки групи, дискусии, презентациии, обучителен филм и др. Обсъди се рамката за оценка на кандидатите за приемни родители като се акцентира на проучване на мотивацията на кандидатите. При работата в малки групи се открои нуждата от задълбочено проучване по изследваните зони, за да се изясни мотивацията на кандидатите за приемни родители. Бяха представени филмирани интервюта с кандидати за приемни родители. И двете обучения се реализират в рамките на Национален Ресурсен център по приемна грижа, като тези обучения на специалистите до голяма степен гарантират и качество на предоставяните услуги.
Обучение в КСУДС – Видин
Семинар в Слънчев Бряг
Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира провеждането на тридневенобучителен семинар по приемна грижа за представители на регионалните дирекции за социално подпомагане в цялата страна. Обучителният семинар ще се проведе на 7, 8 и 9 септември 2011 г. в Слънчев бряг. Партньори на ИСДП в реализирането на семинара са Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ и Международна социална служба – България. Семинарът е в изпълнение на финансираният от УНИЦЕФ проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", който ИСДП осъществява съвместнос Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни". В рамките на обучителният семинар участниците ще имат възможност да получат базови познания за приемната грижа, като специален акцент ще бъде поставен на оценяването и обучението на приемните семейства, както и на ролята и процедурите на Комисията по приемна грижа. Участниците в обучителния семинар ще се запознаят и с бъдещите проекти за развитие на приемната грижа, изпълнявани на национално ниво, които ще надградят резултатите по проект „Национален ресурсен център по приемна грижа".