Събития

В КСУДС в гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат-осиновители
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат-осиновители На 08.01.2011 год. в КСУДС – гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат – осиновители. Обучението протича в група, като се съблюдава иднивидуалността на всеки участник и се отчита добрата успеваемост от груповото обучение. В групата се обучават четири семейства от област Пазарджик. До момента са проведени две обучителни сесии, като на 23.01. 2011 год. предстои трета сбирка на обучаващите се. На 20.01.2011 год. ще стартира втора група от кандидат – осиновители, които преминават през постановеното от настоящата 2011 год. задължително обучение за всички кандидати. Обучението се извършва от обучители от КСУДС в гр. Пазарджик. По време на обучение се използват интерактивни методи за обучение и се разглеждат специфични теми, които да бъдат в помощ на осиновителните семейства. В групата се обучават две семейства от общ. Пазарджик.
Новини от проекта ,,Резилианс без граници
Новини от проекта ,,Резилианс без граници" От 30 ноември до 2 декември 2010г. се проведоха 3 работни семинара с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer и различните екипи на проекта"Резилианс без граници". Темата на семинара с обучителния екип беше посветена на превенция на насилието над деца и работа с деца преживели травма. Специално внимание беше отделено на подготовката на обучителната програма за училищните екипи. Работната група на местните координатори по проекта имаше възможност да обсъжда успехите и предизвикателствата на резилианса в общността. Представителите на три училища, които работят от октомври по превенция на насилието в контекста на резилианса, имаха възможност да споделят ентусиазма си, както от бързото включване на децата, така и от "отварянето" на училището към родителите. Консултантите дадоха насоки за дейности по превенция и споделиха детайли от работата с подхода от три училища в Холандия. От Януари 2011 година стартира работата на още две училища СОУ Сава Доброплодни" Шумен и ОУ" Проф. Батаклиев" Пазарджик да приложат на практика подхода резилианс при осъществяване на училищни проекти, насочени към превенция на насилието над деца.
Национална конференция
Национална конференция На 9 декември "Институт по социални дейности и практики" проведе национална конференция „Добро родителство и превенция на телесното наказание за най-малките деца (0-3год.)". Конференцията се проведе в зала 5 на Столична община. Събитието се организира в партньорство със Столична община и УНИЦЕФ България в рамките на проект "Дом без насилие за всяко дете", финансиран по програма Дафне на ЕK. Конференцията бе открита с лекция на г-н Мишел Либер, педо-психиатър от клиника в Лил, Франция - „Телесното наказание, психолигическото малтретиране и изоставянето: можем ли да „опитомим" насилието? Дискусия и голям интерес предизивкаха презентациите на г-жа Таня Радочай – „Ранно детско развитие. Възпитание на децата без насилие" и на доц. Нели Петрова – „Анализ на ситуацията за превенция на телесното наказание в България". Колеги от КСУДС Перник, КСУДС Пазарджик, КСУДС Видин и ЦОП София представиха добри практики за превенция на насилието и имаха възможност да обменят опит. Целта на срещата бе да се повиши разбирането за това какво представлява „позитивното родителство" и как то може да бъде подкрепено чрез подходящи политики и мерки в България. Акцент на конференцията също така беше повишаване познаването за дългосрочните негативни последици от телесното наказание и друго грубо поведение в домашната среда (като се обърне специално внимание на възпитанието на най-малките деца от 0 до 3г.).
Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца
Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца Проведе се третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца На 8 декември 2011г.в гр. София се проведе третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца-жертви на насилие. Водещ на обучението беше г-н Мишел Либер (Michel Libert) – педопсихиатър, който практикува във Франция. В обучението се включиха над 20 колеги социални работници и психолози от страната. Основната цел на обучението е насочена към подобряване на професионалните компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В резултат на обучението очакваме формиране на мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват. Обучението се провежда в рамките на проект „Детство без насилие" финансиран от Фондация ОУК и проект „Закрила на правата на децата жертви на психологическа подкрепа и щадящи правни процедури" с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон
Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон На 7 и 8 декември 2011г.в гр. София се проведе супервизия по случаи на насилие над деца, с водещ г-н Винсент Рамон – социален работник с над 20 годишна професионална практика в Лил, Франция. Понастоящем г-н Рамон е консултант към Националната Асоциация по приемна грижа. За супервизия бяха поставени случаи от колегите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик, Кризисен център към Сдружение „Самаряни" и Център за обществена подкрепа, гр. София. В допъленение г-н Винсент Рамон разказа за начина на протичане на супервизията в помагащите институции/организации в Лил, както и сподели своя опит при участие в групови супервизии. Тази обмяна на опит и споделяне на практика са част от проект „Детство без насилие", който се реализира от Сдружение ИСДП в рамките на партнъорство с 5 организации от страните Полша, Литва, Латвия, Молдова и Украйна. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фондация ОУК, Швейцария.
Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта
Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта Сдружение Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, чрез Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Областния център по приемна грижа в Шумен започва кампания, насочена към насърчаване на семейства от гр. Шумен и областта да станат приемни родители на деца с увреждания. Около 50 деца с увреждания в област Шумен към момента се нуждаят от приемни родители. Зрителни проблеми, различна степен на умствена изостаналост, затруднения в двигателното развитие, детска церебрална парализа са най-честите им заболявания и проблеми. От старта на Проект „Семейство за всяко дете" към настоящия момент 17 деца с увреждания са поверени на грижите на приемни родители от гр. Шумен. От тях, 6 деца са изведени от ДМСГД; 7 деца са изведени от ДДМУ "Калинка" с.Васил Друмен; 3 деца са изведени от родните си семейства и 1 дете е изведено от ДДЛРГ "Детелина". Подкрепата, която ще получат приемните родители на деца с увреждания е: осигуряване на постоянно обучение; индивидуална подкрепа на ключов социален работник; група за взаимопомощ на приемни родители; материална помощ за посрещане на специфичните нужди на детето; съдействие за консулти с медицински специалисти; предоставяне на информация от Дирекция „Социално подпомагане" за специализирана подкрепа във връзка с нуждите на детето; заместваща приемна грижа при ползване на редовен годишен отпуск; съпътстващи социални услуги. До този момент в Област Шумен са утвърдени 119 приемни семейства, на които са поверени грижите за 123 деца. В областния град Шумен броя на приемните семейства е 51, които се грижат за 52 деца. Петнадесет /15/ новородени бебета са настанени в приемни семейства. Старта на кампанията подкрепиха представители на АСП, Община Шумен и Община Нови Пазар, Ани Салич като посланик на добра воля на UNICEF и други партньори. Голяма подкрепа за развитието на приемната грижа в Областта оказват и медиите в Шумен.