Събития

Актуални новини от дейността на Комплекса в Шумен
Актуални новини от дейността на Комплекса в Шумен В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ Екипът на Дневен център за работа с деца на улицата организира мобилна социална работа. Целите, които си постави екипът бяха социалната услуга да бъде представена на родители, които живеят в двата квартала с ромско население Витоша и Бяла пръст, както и проучване на потребностите на деца да бъдат насочени за подкрепа към Дневния център към Комплекса за социални услуги в Шумен. Бяха проведени работни срещи с педагогическите съветници, на които бяха представени целевите групи и възможностите за подкрепа на деца в риск. В изпълнение на целите на Програмата за мобилна социална работа от ОУ «Н.Й.Вапцаров» са насочени деца за групова работа. Подкрепа и подготовка за училище ще получат и 7 деца от СОУ „Трайко Симеонов", за които има риск да отпаднат от системата на образованието. Социалните работници продължават обходите за регистриране на просещи и скитащи деца. Старта на Кампанията „Бебета помагат на бебета", която стартира Комплекса за социални услуги беше отразен от медиите в Шумен. Получихме подкрепа от вестниците „Шуменска заря", „24 часа", „Топ новини". Директорът на Комплекса представи идеята на Кампанията в ефира на Форте радио. Телевизия Шумен също представи с репортаж призива на социалните работници. Кампанията е насочена към родителите, чийто бебета вече са пораснали и имат желание да дарят омалелите дрешки, детски колички и бебешки аксесоари. Продължава работата на екипите по идентифициране и наблюдение на деца въвлечени в тежки форми на труд. Екипът работи активно по превенция на отпадането на децата от училище и въвлечени в тежки форми на детски труд. Освен индивидуалната работа с децата, бяха реализирани поредица от дейности. Екипът организира курс за професионална ориентиране, съвместно с партньорите от Дирекция „Бюро по труда"; продължи работата на групите за житейски умения и неформално образование – подготовка за училище. Беше организирана среща с работодателите, на която бяха представени видовете труд, които не засягат правата на децата, както и въпроси за процедурата за кандидатстване за разрешително пред Дирекция „Инспекция по труда". След оценка на потребностите 106 деца са получили материали за училище, раници и дрехи. Проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" стартира на 22.01.09 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен и се реализира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) в рамките на фаза две на програмата на Международната организация по труда (МОТ) за развитие на системата за наблюдение на детския труд в България. По покана на Директора на Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, представители на Комплекса за социални услуги присъстваха на церемония по откриването на Площадка за игра за деца с инвалидни колички и сензорна зала, изградена с помощна на дарители от Великобритания. Представителите на двете институции обмениха опита си в работата с деца с увреждания, като беше поставен акцент върху груповите програми за изграждане и затвърждаване на житейските умения у децата. На 28.10.09 г. се проведе професионалната лаборатория за изследване на детето. Специалисти, представители на институции работещи с деца дискутираха казус от практиката и заедно търсиха решение за най-ефективното управление на социалния случай. Присъстваха представители на КСУДС, ОЗД, педагогически съветници, РПУ, медицински специалисти от училища в Шумен.
Актуални новини от Комплекса в Пазарджик
Актуални новини от Комплекса в Пазарджик На 22.10.2009 г. (четвъртък) стартира групата за „Взаимопомощ на майки ползвали и ползващи услугите на Звено „Майка и бебе".   На 23.10.2009 г. (петък) се проведе тържество – концерт в КСУДС по повод закриване кампанията по приемна грижа. Концерт изнесоха деца от ЦДГ „Пролет". Сред гостите бяха Директор на Дирекция „Социална политика" към Община Пазарджик, Директора на Дирекция „Социално подпомагане", деца от ЦНСТ град Пазарджик, деца от ДМСГД град Пазарджик. Почетни гости бяха приемни родители. Заключително слово произнесе директора на КСУДС - г-жа Яна Станева. На събитието бяха поканени и журналисти от местен в-к „Марица" и „Знаме", които отразиха интервю с приемен родител и приемното му дете. Събитието беше отразено от „Телекабел" и „Pa–медия" – електронен ежедневник. На 23.10.2009 г. (петък) социални работници от КСУДС Пазарджик взеха участие в организирана лекция в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Темата на лекцията бе – „Когато възпитанието е невъзможно" с лектор белгийски психоаналитик. На 28.10.2009 г. (сряда) се състоя работна среща между Ръководството на КСУДС Пазарджик, Началник О"ЗД" град Пазарджик, Директор на Дирекция „Социално подпомагане" град Пазарджик и представители на Регионална Дирекция „Социално подпомагане". В срещата участваха и представители на ИСДП Софияу - доц. Нели Петрова-Димитрова. Състоя се среща между представителите на програма „Социални услуги за деца и семейства в риск" в КСУДС Пазарджик и с участието на председателя на управителния съвет на ИСДП София. На 28.10.2009 г. (сряда) в Комплекса се проведоха две групови супервизии на майки ползващи услугата Звено „Майка и бебе". Участие в супервизиите взе и доц. Нели Петрова-Димитрова. На 28.10.2009г. (сряда) се проведе среща между Мария Македонска – ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето" към КСУДС Пазарджик и Динка Танчева - директор на НУ „Отец Паисий" гр. Пазарджик. Целта на срещата бе обсъждане на конкретни казуси на деца с прояви в училище и механизми за сътрудничество при работа с такива деца. На училището се предостави бланка за подаване на сигнал към Отдел „Закрила на детето" гр. Пазарджик. На 29.10.2009 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на КСУДС се проведе поредната лаборатория. Представен бе случая на социални работници от ЦОП Велинград. Участие взеха представители на различни институции от град Пазарджик и региона. Провеждането на ежемесечни лаборатории се превърна вече в едногодишна практика за Комплекса.
Кампания на КСУДС Шумен „Бебета помагат на бебета”
Кампания на КСУДС Шумен „Бебета помагат на бебета” Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен започна кампания „Бебета помагат на бебета". Кампанията е насочена към родителите, чийто бебета вече са пораснали. От екипът на Комплекса отправят призив, омалелите дрешки, детски колички и бебешки аксесоари да бъдат дарени. Всеки, който има възможност и желае да подкрепи идеята може да ги донесе в Звеното „Майка и бебе", на улица „Беласица" №11 /бившата сграда на митницата/. Екипът на Звено „Майка и бебе" подкрепя майки да се справят в първите грижи за бебето. Те са в трудна житейска ситуация и няма кой да им помогне. Много често нямат дом, в който да се върнат след изписването им от родилно отделение. Бебето се настанява в социален дом и се отделя от своята майка, понякога завинаги! Ето защо ние, заедно с Вас, продължаваме по стъпките на нашата мисия – всяко дете да расте заедно със своите родители! Телефонът, на който можем да разкажем повече за инициативата е 054 / 833124. Благодарим за подкрепата!
Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 19.10.2009
Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 19.10.2009 През изминалата седмица стартира още една група по „Училищна подкрепа" и „Социални умения" по проект на МОТ в с.Главиница, общ. Пазарджик. По същият проект продължават да се реализират групите по Училищна подкрепа и социални умения в с. Черногорово и с. Огняново. В периода 12 - 16 октомври се проведоха срещи за оказване на консултации и подкрепа на учители от 7 ОУ „Христо Ботев", 2 ОУ „Стефан Захариев" и СОУ „Георги Брегов" – гр. Пазарджик по проект на МОН – „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578. И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на приемни семейства в рамките на протичащата кампания. Директора на КСУДС гр. Пазарджик – Яна Станева даде интервю за Радио „Пазарджик" и Радио "Фокус" относно Кампанията, която се провежда в Комплекса по „Приемна грижа". Също така ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството" Мартина Петкова – Иванова даде интервю, относно кампанията по Приемна грижа в сутрешния блок на радио Пазарджик. На 15.10.2009г. Директора на КСУДС гр. Пазарджик и социален работник от Комплекса взеха участие в тематично предаване в телевизия „Телекабел", относно настоящата кампания по Приемна грижа в КСУДС. На 14.10.2009г. се проведоха две информационни срещи с ученици от средните училища на гр. Пазарджик, на тема „Агресията". Участие в информационните срещи взеха 81 ученика. Срещите бяха проведени в сградата на КСУДС гр. Пазарджик. На 15.10.2009г. се проведе среща с Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пазарджик. Целта на проведената среща е набиране на участници за стартиране на група по „Семейно планиране" в ромската общност. На 15.10.2009г. се проведе среща на мултидисциплинарния екип във връзка с проект на МОТ, относно програма „Изграждане на система за наблюдение на детския труд в България". На 16.10.2009 г. в Център „Спешен прием" към КСУДС беше настанена майка с трите й деца с полицейска закрила. На 17.10.2009г. се проведе информационна среща в Евангелистката църква на гр. Пазарджик. Целта на срещата е популяризиране на услугата „Приемна грижа" и набирането на приемни семейства в община Пазарджик. Предстоящи събития в КСУДС гр. Пазарджик: На 20.10.2009г. предстои да бъдат изложени рисунки на децата от ДМСГД гр. Пазарджик и ДЦНСТ гр. Пазарджик, във връзка с настоящата кампания по Приемна грижа. Рисунките на децата ще бъдат изложени във фоайето на Община Пазарджик. На 23.10.2009г. с концерт и в присъствието на официални гости в сградата на КСУДС гр. Пазарджик ще приключи кампанията по „Приемна грижа" в гр. Пазарджик.
Представяне на опита в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик по Проект „Чуй детето”
Представяне на опита в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик по Проект „Чуй детето” На 15 и 16 октомври 2009 г. в хотел «Легенди»-София, Институт по социални дейности и практики проведе заключителна кръгла маса на тема „Участието на деца, жертви или свидетели на престъпление в правни процедури".   На кръглата маса беше представен опита натрупан в пилотните общини – София, Шумен, Пазарджик при реализиране на проект „Чуй детето", посветен на специалните процедури за участие на деца в наказателното производство. Проектът е финансиран от Фондация ОУК. Сред присъстващите бяха г-жа Даниела Машева – зам. министър на правосъдието, представители на ДАЗД, АСП, МТСП, МВР и неправителствени организации. Участие взеха представители на съд и прокуратура от пилотните градове. Представени бяха първите стъпки в използването на специализираните стаи за изслушване на деца. В рамките на проект «Чуй детето» бяха разкрити три специализирани стаи за изслушване на деца жертви или свидетели на насилие. Създадени бяха работни групи от магистрати, полицаи, социални работници, които да изготвят предложения за промяна в НПК, които да гарантират спазването на най-добрия интерес на детето при участието му в наказателното производство. Благодарение на посещенията в Полша, семинарите, обученията и конференциите, проведени със съдействието на проекта и на Националния институт на правосъдието, беше повишен капацитетът на ключови групи професионалисти в пилотните общини за осъществяване на мултидисциплинарен и мултиинституционален подход при случаите на деца, жертви на насилие, както и за провеждане на изслушване, което намалява риска от повторно травмиране на детето и едновременно с това, позволява набирането на надеждна, за целите на правосъдието информация. През последната проектна година проведохме информационни срещи-семинари във всички окръжни съдилища на България по проблемите на изслушването на деца на тема: „Специални процедури за участие на деца – съвременни практики в наказателното производство". На заключителната кръгла маса се състоя премиерата на филма „Чуй детето".
18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора
18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора ТРАФИК НА ХОРА: ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ Комплекса за социални услуги за деца и семейства се присъединява към кампанията, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора.   Социалните работници ще раздават материали и ще информират шуменци какви са начините да се предпазим от попадане в мрежа за трафик на хора. Срещите с шуменци са планирани за 16 октомври от 9 до 12 часа и ще се осъществят в района на Сити център /РУМ/, Централната градска част /пред театъра и кино Херсон, квартал Тракия, районите Гривица и площад Оборище. Материали ще бъдат раздавани и по училищата в Шумен. С включването си в Националната кампания социалните работници си поставят за цел да насочат вниманието на общността и най-вече на младите хора към проблема. Екипът, организирал кампанията споделя: „Посоката може да бъде само една – да бъдем непримирими към експлоатацията на деца и жени; да сигнализираме Полицията и Отдела за закрила на детето; да изразяваме активно гражданската си позиция и подкрепяме инициативи, които поставят на общественото внимание проблеми като трафика на хора". Най - много жертви на трафик с цел сексуална експлоатация стават жени и момичета, някой от тях почти деца, а младежите често стават жертва на трудова експлоатация в съседни на България държави. Една от основните причини всички тези хора да стават жертва на трафик е липсата на достатъчно информация по проблема, какви механизми използват престъпните групи за въвличане в трафик и как се избягват ситуации с висок потенциален риск.
Новини от седмицата в Комплекса в Пазарджик
Новини от седмицата в Комплекса в Пазарджик На 05.10.2009г. в София се проведе работна среща на фондация „За нашите деца" по проект „Защитени деца в сигурна семейна среда". Основни участници в проекта са представители на услуги и отделите за закрила на детето, където се обслужват целевите групи на проекта – ЦОП, Звена „Майка и бебе" и Кризисни центрове с настаняване на деца с родители. Участие от КСУДС – Пазарджик взе ръководител сектор „Услуги и подкрепа на семейството". Тази седмица стартираха групите за оказване на методическа подкрепа на учители от VII ОУ „Христо Ботев", II ОУ „Стефан Захариев" и СОУ „Георги Брегов" – гр. Пазарджик по проект на МОН – „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578,реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 08 и 09. 10. 2009г. в гр. Стара Загора се проведе работна среща на тема „По пътя на промяната – развиване на услугата приемна грижа в Стара Загора". Партньори са сдружение „Самаряни". В срещата взеха участие социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик. И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа, с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на родители за професионалната приемна грижа. През тази седмица в КСУДС се проведоха две мултидисциплинарни срещи между социални работници от комплекса и О"ЗД" – гр. Пазарджик във връзка с изтичане срока на предоставената социална услуга към Комплекса. През седмицата стартира още една група по „Училищна подкрепа" и „Социални умения" по проект на МОТ в с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Актуално от ЦОП 12.10.2009
Актуално от ЦОП 12.10.2009 Във връзка с провеждането на мобилната работа по популяризиране услугите на ЦОП в началото на седмицата бяха уговорени работни срещи с директорите на три училища в района на Центъра. До края на седмицата бяха осъществени посещения на наши екипи в пет столични училища. Директорите приеха положително представените услуги и изразиха желание за съвместна работа. За периода 08-09 октомври представител на Центъра участва в обучение в гр. Стара Загора на тема „По пътя на промяната" за развитие на услугата приемна грижа в града. През седмицата бе проведена работна среща с партньори от сдружение «Приятелско сърце». На срещата бяха обсъдени възможности за включването на нови специалисти, които до водят ателиета по интереси в Центъра. През седмицата бяха проведени сесии от следните ателиета по интереси: - Сряда: ателие „Кино и видео"; ателие „Футбол"; - Четвъртък: ателие „Компютърна грамотност"; - Петък: Ателие „Мода"; - Събота: Ателие „Футбол".
Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик
Актуално от изминалата седмица от КСУДС Пазарджик На 29 и 30. 09. 2009г. в гр. Стрелча се проведе обучение на тема „Работа с деца жертви на насилие" с водещ доц. Нели Петрова - Димитрова. Участие в него взеха социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик, представители на ЦОП – гр. Панагюрище, ЦОП – гр. Велинград и от О"ЗД" – гр. Велинград. На 29. 09. 2009г. в гр. Стара Загора се проведе среща за създаване на партньорска мрежа за предотвратяване на изоставянето и институционализацията на деца под надслов „Да сглобим пъзела". Участие взеха социални работници от КСУДС-гр. Пазарджик. Тази седмица в КСУДС – гр. Пазарджик стартира група по взаимопомощ между приемни семейства и кандидати за приемни семейства. На 01.10.2009г. в КСУДС започна провеждането на група по Училищна подкрепа с деца от с. Драгор, общ. Пазарджик по проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578. Групата е с цел превенция на отпадане от училище и ще се провежда два пъти в седмицата. На 2.10.2009г. в с. Огняново, общ. Пазарджик с ученици от ОУ „Отец Паисий" се поднови групата по училищна подкрепа по проект на МОТ. Групите са две с ученици от 2 – 4 клас и 5 – 6 клас. Заниманията ще се провеждат веднъж седмично. Във връзка с реализирането на проекта „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности-апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG051PO001/07/4.2-01/578, водещата организация – ИСДП, заедно с партньорите по проекта ОУ „Христо Ботев", ОУ „Стефан Захариев", СОУ „Георги Брегов" в гр. Пазарджик и Община Пазарджик, на 2.10.2009г. организираха среща на Съвета за подкрепа на проекта. Това е третата среща на съвета за тази календарна година, който има за цел да работи по посока на съдействие и контрол за изпълнение на проекта. И през изминалата седмица продължи мобилната социална работа с цел популяризирането на кампанията „Приемна грижа" и набирането на родители за професионалната приемна грижа в рамките на протичащата кампания. На 2.10.2009г. в КСУДС се проведе мултидисциплинарна среща между социални работници от комплекса и О"ЗД" – гр. Пазарджик.
Комплексът за социални услуги за деца и семейства
Комплексът за социални услуги за деца и семейства Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отвори врати на 02.10.2005 година. Той е един от десетте, изградени по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Развитието на социалните услуги в общността е поверено от Община Шумен на Сдружение „Институт по социални дейности и практики". Преди четири години стартирахме със социалните услуги Център за спешен прием, Звено „Майка и бебе", Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа. За 4 години успяхме да постигнем успешно развитие на социалните услуги и партньорство с институциите на местно ниво, работещи по проблемите на децата, каза Директорът Венета Господинова. „С нашата работа се опитахме да докоснем сърцата на шуменци, тяхната чувствителност към проблемите на децата. Индивидуалната и груповата работа с децата и родителите, организираните кампании са насочени именно към това, шуменци да бъдат по-активни, да заявяват открито своята гражданска позиция и непримиримост към проблемите на децата. Ние, задно с нашите партньори продължаваме да работим за това всяко дете да расте близо до своите родители или да намери семейство, където да се радва на добра грижа, топлина и обич, споделя още Венета Господинова.