Събития

ИСДП спечели проект по програма ФАР
ИСДП спечели проект по програма ФАР Институт по социални дейности и практики (ИСДП) спечели проект за преструктуриране и реформиране на Дом „Петко Славейков"   В края на миналата година Институт по социални дейности и практики (ИСДП) спечели проект за преструктуриране и реформиране на Дом „Петко Славейков", който ще се финансира от Министерство на труда и социалната политика, чрез програма "ФАР". Проектът е на стойност 111 000 евро безвъзмездна помощ и ще стартира в началото на март. Проектът предвижда преструктуриране на най-голямата специализирана институция, където в момента живеят 142 деца и превръщането й от образователна институция в комплекс за социални услуги за деца и семейства. Преструктурирането предвижда промяна в организацията на живот и дейности, фокусирани към нуждите на децата и организиране на дейностите в съответствие с живота в семейна среда. По проекта ще бъдат оборудвани и изградени дневен център, помещения за отдих и занимания, кабинети за индивидуална и групова работа и пр. За децата ще се предоставят и услуги за превенция на насилието, на асоциалното поведение, на отпадането от училище, за подготовка за самостоятелен живот. Предвиждат се също кампании за подбор и обучение на приемни семейства, прилагане на програма за краткосрочна приемна грижа за децата, на които предстои напускане, и които никога не са живели в семейство. Проектът включва и предоставяне на набор от услуги за семействата на децата, приемните родители и осиновители като консултиране, семейна групова конференция, подкрепа и придружаване при реинтеграция, посредничество с другите социални институции, групи за взаимопомощ, училище за родители. Услугите ще се предлагат както в обособените помещения в дома, така и в домовете на семействата чрез мобилна работа. Ще бъде ангажирана и обществеността и заинтересованите институции при провежданата реформа в дома, като се изграждат ефективни работни взаимоотношения и повишаване на чувствителността на обществеността към проблемите на децата. Новаторският подход на ИСДП предвижда да се въведе на нова методология на работа, основана на индивидуализиране, многообразие на услуги, екипна работа и работа в мрежа, които да изповядват общата философия на уважение и зачитане на достойнството на децата и техните семейства. Основният фокус ще бъде да се въведат нови съвременни социално-педагогически подходи и техники. За тази цел ще се увеличи персонала на дома със социални работници и психолози с 12 нови специалисти, които заедно с другия персонал ще преминат през обучения, методическа подкрепа и супервизия.
1 Юни откриване
1 Юни откриване 1 Юни откриванеПървият благотворителен магазин в България   Можеш да дариш Малко от свободното си време Можеш да дариш, ако просто си купиш нещичко от нас... Можеш да дариш, ако донесеш вещи, които някой би си купил!   В България се открива първия благотворителен магазин в Шумен. Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация, която е решена да продължи развиването на социалните услуги в страната, които не са финансирани от държавния бюджет. Именно поради тази причина екипът на ИСДП започна реализирането на собствен проект за развитие на социално предприятие Благотворителен магазин ДАР. На помощ се притекоха наши английски приятели, които събраха около 4000 английски паунда, като организираха на 4 март 2006 благотворително състезание с велосипеди в Лондон. Исдкаме специално да благодарим за инициатива на нашата колежка социалният работник Gill Timmis, която организира всичко, както и на всички които дадоха по нещо, з ада отворим вратите на ДАР.   В благотворителния магазин ще работят доброволци, а стоката ще се дарява от граждани и фирми. Даренията могат да бъдат нови и употребявани предмети, книги, мебели, техника, дрехи, накити, сувенири, касети, CD, видокасети, DVD, техника стока с малки дефекти и др. С набраните средства ще се подкрепят деца, които са без семейства от община Шумен, като се развият нов вид социална услуга за деца. Всеки месец ще се изнася отчет в магазина и на страницата на Института за набраните средства, както и за тяхното изразходване. Ще се представят конкретни случаи на деца и семейства на които ние сме помогнали, чрез реализирането на тази дейност.   Защо точно в Шумен, а не в София или някъде другаде? Защото ИСДП реализира една част от своята дейност като работи с деца и семейства в риск от Шумен. Местният екип от Шумен се състои от 25 човека платен персонал, предимно социални работници, психолози и възпитатели, както и 53 доброволци, който работят по различните услуги. В комплекса ние помагаме на деца които отпадат от училище, деца жертви на насилие, помагаме на родители за да могат да се справят с различните предизвикателства в семейството, както и на млади бременни момичета и майки които са в риск да изоставят децата си. Ние искаме да сме по-успешни в това което правим и затова започнахме да реализираме идеята за благотворителния магазин ДАР.   Бихме искали да призовем всички граждани, фирми и организации, които имат употребявани, нови или неизползвани стоки, които заемат част от тяхното пространство, че биха могли да направят дарение. Даренията се приемат в София, ул. Шандор Петьофи 24, както и в Шумен на бул. Симеон Велики 69. Телефон за контакти 02)8524713 и 0896806711 sapi@sapibg.org   Благодарим за твоя дар!!!