Представяне

 

Прилагането на новото законодателство:

Прилагането на новото законодателство е свързано с въвеждане на нови механизми и процедури за предоставяне на социални услуги - лицензиране, финасиране на услуги предоставяни от НПО, прилагане на национални стандарти и др, което води до объркване сред различните професионални среди.

Опитът на Европа:

Практиката във Франция се основава на богати традиции, на децентрализация на услугите след 1982 г. Участие ще вземат специалисти от френската Асоциация "Le Gite Familialle" като действаща практика на децентрализирана институция, предоставяща различни услуги за деца.

Темите на обществената дискусия

Целта е да въвлечем професионалната общност в дискусия за бъдещото развитие на социалните услуги за деца и семейства, като се представят европейските практики и българските условия за предоставяне на социални услуги за деца и семейства.

Темите на дискусиите:

·      Какво е социалната услуга за деца и семейства -
Разбиране и подход

·      Децентрализацията и услугите за деца;

·      Ориентация към нуждите на клиентите;

·      Подход към качеството на услугите;

·      Разнообразието на доставчици на услуги;

·      Възможности за финансиране

·      Устойчивост на услугите в общността

Място на провеждане

Участници от градовете

София

Кюстендил, Благоевград, Перник, София

Враца

Враца, Видин, Монтана

Троян

Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен

Хисар

Пловдив, Смолян, Пазарджик

Ст. Загора

Хасково, Ст. Загора, Сливен, Кърджали

Сл. Бряг

Бургас, Варна, Добрич, Ямбол

Търговище

Търговище, Шумен, Разград

Русе

Русе, Силистра