Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието

Представяне

 Проектът «Интегрирана социална услуга в полза на правосъдието» се реализира от началото на месец декември 2012 година до края на 2013 г. в община Видин. Ще се стреми да отговори на основните идентифицирани нужди в община Видин – повишаване на обществената информираност и чувствителност по проблема „домашно насилие”, в посока на изграждане на устойчиво междуинституционално партньорство за работа по случаи на насилие, повишаване на  компетентността на работещи с деца и семейства – жертви на домашно насилие, цялостна интегрирана подкрепа за семейството при случай на насилие.

През този едногодишен период основните дейности ще бъдат:

  • Провеждане на информационна кампания в град Видин, която включва видеоклип;
  • Разработване на методология на интегрирана социална услуга в полза на правосъдието и разработване на наръчник за професионалисти;
  • Подготовка на професионалистите за работа по случаи на домашно насилие за прилагане на интегрирана социална услуга, включително сензитивиращи обучения за полицаи, съд и представители на ДСП/ОЗД;
  • Изграждане на мрежа от професионалисти, работещи в партньорство по случаи на домашно насилие в гр. Видин;
  • Пилотиране на интегрирана социална услуга за семейства, в които има установено домашно насилие.


Проектът се финансира от Министерство на правосъдието

Библиотека