Подходът резилианс в България: Иновационни практики в Централна Северна България

Представяне

Резилиансът може да се разглежда като способността на даден индивид или социална система да се развива и израства в много трудни условия. Една подобна способност предполага: предпазване и защита, устойчивост; изграждане отново и планиране в перспектива. Тя се изгражда чрез процес, продължаващ целия живот, във взаимодействие между индивида /социалната система/ и неговото обкръжение. Следователно тази способност се променя в зависимост от конкретните условия и в зависимост от етапите на живота. Тя никога не е абсолютна. Никога нищо не е спечелено докрай, никога нищо не е загубено изцяло: в това именно се състои реализмът и надеждата на резилианса. Друга характерна особеност на резилианса е, че при него акцентът е поставен върху споделената отговорност между всички засегнати страни.

 

 По проекта „Иновационни практики в Централна Северна България", реализиран от ИСДП и финансиран от фондация ОАК се обучават известни професионалисти работещи в сферата на социалното включване, които да прилагат подхода резилианс. Тези колеги имат дългогодишен опит в социалната сфера, както и са добре познати в България като преподаватели и практици. Това са колегите: доц. др. Нели Петрова – председател на ИСДП и преподавател в  СУ „Климент Охридски", др. Надя Стойкова изпълнителен директор на ИСДП, Надежда Денева и Златка Ангелова – ИСДП,  Диана Димова и Динка Гяурова от Сдружение „Самаряни" – Стара Загора; Галя Маркова – Преподавател в Нов Български Университет, Гергана Енчева – Сдружение „Гаврош" Варна, Весела Банова – заместник председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Ваня Стратиева  - главен експерт в ДАЗД, Диана Русева – консултант, Ренета Венева – Алианс за работа с доброволци – Пловдив, Катя Кръстанова психолог Фондация АНИМУС, Юлиан Бурчин – Сдружение 16+ София, Таня Точева – Сдружение „Нова Алтернатива" –Благоевград, др. Сабина Събева и Методка Петрова – Международна социална служба.

-----

[1]  Това определение е формулирано от обучителите по резилианс Стефан Ванистендал и Мишел Монсьо, които са дългогодишни експерти и консултанти, работещи на полето на подпомагащите професии.