Екип

Институт по Социални Дейности и Практики
Нели Петрова
Нели Петрова Председател на УС
Даринка Янкова
Даринка Янкова Изпълнителен директор
Надя Стойкова
Надя Стойкова Директор Програма "Деца и правосъдие. Превенция на насилието"
Звездица Ковачева
Звездица Ковачева Директор Програма "Обучения"
Зорница Петрова
Зорница Петрова Координатор програми
Камелия Иванова
Камелия Иванова Главен счетоводител
Мариета Деянова
Мариета Деянова Офис асистент, асистент проекти
Борислава Гицова
Борислава Гицова Експерт Правосъдие и социални услуги
Невена Григорова
Невена Григорова Комуникации и връзки с обществеността
Петя Колева
Петя Колева Младши счетоводител
Петя  Димитрова
Петя  Димитрова Експерт Програми и проекти