Сексуално насилие и експлоатация на деца

Представяне

Сексуално насилие и експлоатация на деца

Ресурсен център „Сексуално насилие и експлоатация на деца” е изграден през 2015 година, за да повиши информираността на професионалисти, родители и деца по проблемите сексуално насилие и сексуална експлоатация. Тук могат да се намерят резултати от изследвания, наръчници, информационни и обучителни материали, статии, както и информация за отминали и предстоящи обучения и други събития.

Ресурсният център е изграден в рамките на проект „Превенция на сексуалното насилие и сексуална експлоатация на деца в Централна и Източна Европа – цялостен подход” и обединява опита по темата на Институт по социални дейности и практики и партньори от България, Полша, Италия, Франция, Латвия, Литва, Молдова, др.

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании