Детето ми е жертва на насилие или престъпление

Детето ми е жертва на насилие или престъпление

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:

  • Оценка на нуждите на детето и семейството;
  • Осигуряване на настаняване в защитено пространство - Услугата е достъпна само в центровете в Шумен, Видин и Монтана,
  • Индивидуална работа с психолог и социален работник;
  • Юридическо консултиране;
  • Психологическо консултиране и кризисно интервенция;
  • Психосоциално придружаване и консултация на детето и семейството;
  • Психо-терапевтична подкрепа.