Методическа подкрепа и супервизия на супервизори

Методическа подкрепа и супервизия на супервизори

Методическа подкрепа и супервизия на супервизори в социалната работа.

За повече информация: sapi@sapibg.org, 0894  412 368