Обучения за професионалисти

Обучения за професионалисти

Обучения за професионалисти в областта на социални услуги за деца и семейства, по социална работа, по резилианс подход и др.