Разработване и предоставяне на методически материали

Разработване и предоставяне на методически материали

Разработване и предоставяне на методически материали, разработки, статии, доклади.

За повече информация: sapi@sapibg.org, 0894  412 368