Обучения за професионалисти

Повече информация вижте ТУК     Повече информация вижте ТУК   ...

Методическа подкрепа и супервизия на професионалисти

Супервизията предлага на социалния работник място за привилегировано слушане. В продължение на няколко месеца успоредно с работата си той има възможно ...

Методическа подкрепа и супервизия на супервизори

Методическа подкрепа и супервизия на супервизори в социалната работа. За повече информация: sapi@sapibg.org, 0894  412 368 ...

Оценка на нуждите от обучение. Обучителни програми

Оценка на нуждите от обучение, разработване на обучителни програми, базирани на подхода на компетенциите.

Оценка на качеството на предоставяни услуги

Оценка на качеството на предоставяни услуги. Изграждане на капацитет на доставчици на социални услуги, местни и централни власти. За повече информа ...

Разработване и предоставяне на методически материали

Разработване и предоставяне на методически материали, разработки, статии, доклади. За повече информация: sapi@sapibg.org, 0894  412  ...

Консултации

Институт по социални дейности и практики предлага консултиране на: родители  по въпроси, отнасящи се до взаимоотношенията с  техн ...