Аз съм приемен родител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  •    Спе ...

Аз ще бъда осиновител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на кандидата/ семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  &b ...

Детето ми отново е у дома

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  &bul ...

Подслон и подкрепа на бременни и на майки и бебета

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат 24 часова подкрепа на майките в умен ...

Деца, напускащи институции

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на младия човек. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат:  •  ...

Обучения за професионалисти

Повече информация вижте ТУК     Повече информация вижте ТУК   ...

Методическа подкрепа и супервизия на професионалисти

Супервизията предлага на социалния работник място за привилегировано слушане. В продължение на няколко месеца успоредно с работата си той има възможно ...

Консултации

Институт по социални дейности и практики предлага консултиране на: родители  по въпроси, отнасящи се до взаимоотношенията с  техн ...