Методическа подкрепа и супервизия на супервизори

Методическа подкрепа и супервизия на супервизори

Консултантски

Методическа подкрепа и супервизия на супервизори в социалната работа.