Разработване и предоставяне на методически материали

Разработване и предоставяне на методически материали

Консултантски

Разработване и предоставяне на методически материали, разработки, статии, доклади.