Екип

Институт по Социални Дейности и Практики
Нели Петрова
Нели Петрова Председател на УС
Даринка Янкова
Даринка Янкова Изпълнителен директор
Надя Стойкова
Надя Стойкова Директор Програма "Деца и правосъдие. Превенция на насилието"
Звездица Ковачева
Звездица Ковачева Директор Програма "Обучения"
Камелия Иванова
Камелия Иванова Главен счетоводител
Мариета Деянова
Мариета Деянова Офис асистент, асистент проекти
Борислава Гицова
Борислава Гицова Експерт Правосъдие и социални услуги
Невена Григорова
Невена Григорова Комуникации и връзки с обществеността
Петя Колева
Петя Колева Младши счетоводител
Петя  Димитрова
Петя  Димитрова Експерт Програми и проекти