Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ

Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП

ще проведе обучение на тема:

ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ

Продължителност: 40 учебни часа, от които: 32 ч. присъствени онлайн и 8 ч. самостоятелна работа.

График, 2022 г.

25 март

 

Срок за ранно записване

04 април

 

Краен срок за записване на участниците

06 април

 

Получаване на материали и указания за самостоятелна работа

 

06-10 април

8 учебни часа

Изпълнение на самостоятелната работа

11-14 април

16 сесии, 32 учебни часа

Присъствено обучение онлайн със следните модули:

11.04. - МОДУЛ 1 Индивидуална оценка. Междуинституционално взаимодейстие. Законодателство. 

12.04. - МОДУЛ 2 Детско развитие.

13.04. - МОДУЛ 3 Разпит и изслушване на дете. NICHD Protocol.

14.04. - МОДУЛ 4 Практическа работа – изготвяне на индивидуална оценка, подготовка на детето, провеждане на разпит/изслушване.

Участници: Обучението е предназначено за специалисти, които работят по  случаи на деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в родителски конфликти и се нуждаят от специфични компетенции как да подкрепят осъществяване на разпита и изслушването за целите на правосъдната система.

Удостоверяване: Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява компетенциите му за осъществяване на специализирана подкрепа за изслушвания и разпити на деца в синя стая по утвърдена методика. Първите 3 изслушвания могат да се осъществят под супервизия на експерт от нашата организация с оглед гарантиране безопасността и спазване на изискванията (услугата се заплаща допълнително).

Цена и заплащане

Такса обучение за 1 участник

290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС

Заплащане на таксата преди срока за ранно записване

270 (двеста и седемдесет) лв. без ДДС

Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация

Отстъпка по договаряне

Таксата се заплаща по банков път.

Банкови данни:

Банка ДСК

ГР. СОФИЯ

BG62STSA93001527329546

BIC: STSABGSF

Сдружение ИСДП

Основание: такса обучение на …… (име и презиме)

Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес  

Записване:

За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org