Meeting with the users of the Slaveykov Public Support Center

Meeting with the users of the Slaveykov Public Support Center

На 19 април в Център за обществена подкрепа "Славейков" управляван от ИСДП ще се проведе "Съвет на потребителите".
Поканени са всички настоящи, бивши и бъдещи потребители на услугите на центъра.
Целта на срещата е получаване на обратна връзка за получената подкрепа и идеи за развитие на услугите.
На срещата могат да рисъстват деца и родители, а за децата са организирани допълнителни забавления.
Заповядайте!
Центърът с успех работи с:
Родители, които изпитват трудности в грижата си за децата;
Родители и деца, сблъскали се с насилие, свидетели или пострадали от престъпления;
Кандидати за осиновители или приемни родители;
Осиновители и приемни семейства;
Деца и младежи, изживяващи трудни моменти в развитието си;
Деца и младежи, попаднали в съдебната система.

За контакти и и допълнителна информация: тел: 02/920 42 38 | e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg

Център за обществена подкрепа "Славейков" се намира на бул. „Тодор Александров“ 175, ж.к. Илинден, София, в близост до парк "Света Троица", Арена "Запад" и 113 СУ "Сава Филаретов", Входът е откъм ул. "Найчо Цанов".