Вдъхновени – заедно за детство без насилие

Вдъхновени – заедно за детство без насилие

Конференции “Вдъхновени – заедно за детство без насилие” се проведоха в Щумен и Видин.
Те бяха организирани от Институт по социални дейности и практики като част от обединение "Детство без насилие".
Присъстваха представители на местни и регионални институции, ангажирани със закрилата на деца – РДСП, ДСП, ДПС, ОЗД, ОДнаМВР, РУО, МБАЛ, ДПС, училища, граждански организации, меди.
На конференциите бяха представени добри практики от социалните услуги в Шумен и Видин, седемте стратегии на INSPIRE и беше обсъждано значението на холистичния подход в работата по предотвратяване на насилието над деца.
Участващите професионалисти в двата града обобщиха нуждите в регионите и възможностите да използват инструментите в INSPIRE за решаването им.