Events

Round Table “Cooperation for the implementation of Directive 2012/29/EC” was held in Vidin
Round Table “Cooperation for the implementation of Directive 2012/29/EC” was held in Vidin On 12 March in the Complex for Social Services for Children and Families was held a Round Table on the topic “Cooperation for better implementation of Directive 2012/29/EC”. The meeting was attended by representatives of the CSSCF, Direction “Social Assistance” (Vidin), the State Agency for child Protection, the Supreme Prosecution Office of Cassation, the Court of Vidin, and the Prosecution Office of Vidin.D-r Nadya Stoykova presented at the participants the requirements of Directive 2012/29/EC establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. In connection to the forthcoming transposition of the Directive, in Vidin will be piloted an innovative model for local cooperation between the Child protection services, the Police, the Court, the Prosecution, the local structures of the health system, and providers of social services. The objective of the interdisciplinary interaction is to guarantee the immediate and coordinated action of the responsible authorities in cases of violence, in order to guarantee the safety of the children and to prepare an individual assessment of the child’s needs. Nadya Stoykova raised the question of the participation of a prosecutor in the very first meeting of the Coordination mechanism and made a proposal to discuss the decision to organise a child-friendly hearing in the specialised facility of the CSSCF during this first meeting.The participants discussed the possibilities to prepare an individual assessment of the needs of child victims or witnesses of crime at the local level and the identification of the institution responsible to coordinate the local structures involved in this process. 
Резилианс ресурсен център в Латвия
Резилианс ресурсен център в Латвия ИСДП стартира изграждането на Резилианс ресурсен център в Латвия, с финансовата подкрепа на Фондация ОАК. Ресурсният център в Латвия ще се управлява от партньорa на ИСДП – неправителствената организация Агенция за социални услуги, която предоставя услуги за деца и семейства в кризисни центрове и центрове за приемна грижа в цяла Латвия. Въвеждането на резилианс подхода в социалната работа има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на грижата за деца в Латвия. По покана на Агенцията за социални услуги в края на месец февруари, ИСДП проведе първия етап от обучението на обучители по Резилианс. Обучители  бяха Галина Маркова – ръководител на Ноу – хау център по деинституцинализация към Нов български университет – София и Елена Манасиева – ръководител на проект „Биентретанс – мрежа на резилианс” и програмен директор в ИСДП. В обучението,  освен психолози и социални работници на АСУ, се включиха и специалисти от водещи организации в областта на социалната работа в Латвия, университетски преподаватели и приемни семейства.  Споразумението между ИСДП и АСУ  предвижда, освен подготовката на  обучители по резилианс,  разпространяване на подхода сред специалистите в помагащите професии в обучения, семинари и др. ИСДП предоставя на латвийските си партньори малък грант за обезпечаване на първия етап от работата на Резилианс ресурсния център.