Events

СЪВЕТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
СЪВЕТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Съветът на потребители се провежда ежегодно в Центровете за обществена подкрепа на ИСДП. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.   Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие между отделните участници. В съвета участват деца, ползващи или ползвали услугите на ЦОП, както и различни специалисти, предоставящи социални услуги. Функциите на съвета са свързани с това да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги ; да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността ; да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца, както и за обмен на информация; да създава подкрепяща мрежа за работата на центъра и за участието в живота на центъра.   Дата и час и място  на провеждане на съвета: На 15.10.2014г. от 16.00ч.  ЦОП „Надежда”, ж.к.”Надежда”-1ч. ул.”С.Филаретов” № 23 На 31.10.2014г. от 16.00ч.  ЦОП „Славейков” зала № 10   Заповядайте! Ще Ви очакваме!
Двата центъра за обществена подкрепа в гр. София към Институт по социални дейности и практики отбелязаха Националния ден на осиновяването с ден на отворени врати
Двата центъра за обществена подкрепа в гр. София към Институт по социални дейности и практики отбелязаха Националния ден на осиновяването с ден на отворени врати На 26.09.2014г. се проведе първият за България Национален информационен ден за осиновяването, като инициативата е на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/. Денят на отворените врати се проведе в общо 14 града в страната. Институт по социални дейности и практики взе участие в инициативата с Комплексите за социални услуги за деца и семейства в градовете Шумен и Видин и с Център за обществена подкрепа на ул. Пиротска 175 и Център за обществена подкрепа – Надежда на ул. Сава Филаретов 23 в гр. София. В деня на отворените врати в двата центъра в гр. София се включиха кандидат-осиновители и осиновители, като се проведе и обучение на кандидат-осиновители, които също бяха привлечени към инициативата. Кандидат-осиновителите имаха възможност да общуват с реални осиновители и да получат повече информация за процеса на осиновяването от хора, които вече са го преживели. Коментирани бяха законовата рамка, обосноваваща осиновяването и процедурата за кандидатстване. Проведе се дискусия на тема:„Тайната на осиновяването или как да кажем на детето си, че е осиновено”. Целта, която си бяхме поставили, беше да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени; да дадем възможност на кандидат-осиновителите да изберат своя начин на съобщаване за осиновяването. В срещата участва осиновителка, която е клиент на Центъра – тя сподели опита си, като осиновител и разказа, че тя не е избирала осиновените си деца, както и че те знаят, че са осиновени. Сподели трудностите си, но сподели и радостите от осиновяването. В двата Центъра за обществена подкрепа в гр. София се предоставят услуги в подкрепа на кандидат-осиновителите, осиновителите и осиновените – Обучение на кандидат-осиновители, в които се подготвят за предстоящото осиновяване, проучват се нагласите на  кандидатите; работим по изготвяне оценка на нуждите на деца, които са вписани в регистъра за осиновяване; предоставяме подкрепа на осиновители и осиновените им деца при адаптацията в семейството; работим по превенция на разсиновяването. В подкрепа на осиновителите предлагаме включване в групови програми за родители на деца от 0 до 6 години и група за позитивно родителстване (за родители с деца от 7год. нагоре), както и група за подкрепа на родители с деца в юношеска възраст.   Репортаж на BTV от събитието може да прочетете тук: http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/namaljavat-zhelaeshtite-da-osinovjat-dete-no-ne-i-zhelanieto-im.html
Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”
Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването” Tематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването” проведе Комплекса за социални услуги за деца и семейства и така стана част от инициативите на Българска асоциация осиновени и осиновители и Националната мрежа за децата  по случай първия Национален информационен ден за осиновяването.   Специалистите от КСУДС Добринка Стоянова – психолог и Диана Нинчева – Ръководител на екип представиха необходимостта от това кандидат – осиновителите, осиновителите и специалистите да работят заедно в посока промяна на нагласите на обществото към нагласите за осиновяването. На срещата бе изведена нуждата действащото законодателство да се прилага гъвкаво, в интерес както на изключително големия брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, така и към нуждите на осиновителите и кандидат – осиновителите. Дискусията изведе и необходимост за детето, вписано в регистъра за осиновяване, да се прави подбор на семейство – осиновители, подготвени да отговорят на неговите потребности. Специалистите отправиха предизвикателство към присъстващите и дискутираха теми, свързани с това дали е достатъчно задълбочена подготовка на кандидат осиновителите по отношение на психо – емоционалните характеристики на дете, което може да бъде осиновено. Участниците в срещата заявиха своето желание да научат повече за психо – емоционалното страдание и възрастовите особености на осиновените деца. Водещите на срещата насърчиха кандидат осиновителите и осиновителите да споделят и развиват умението си да търсят подкрепа от специалисти навреме. Откритото говорене по темата е част от промяна и разрушаване на стереотипите по отношение на тайната на осиновяването. Оставаме с надежда, че резултатите от срещите, проведени от организации в цялата страна ще бъдат анализирани, а важните въпроси, свързани с малкия брой осиновени деца годишно на фона на голям брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, и голям брой семейства, които години наред очакват да осиновят дете, ще бъдат поставени от Българска асоциация осиновени и осиновители на форум през 2015 година. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен предоставя социални услуги в подкрепа на кандидат – осиновители и осиновители чрез: група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и осиновители; подкрепа на осиновено дете; индивидуална подкрепа и консултиране на родители; обучение на кандидат – осиновители.
Национален информационен ден за осиновяването
Национален информационен ден за осиновяването Център за обществена подкрепа към ИСДП, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ организират Национален Информационен Ден за Осиновяването на 26.09.2014г. В България за пръв път се организира подобен ден и това ще ни даде възможност да поставим началото на традиция, която да промени нагласите към осиновяването у нас и да повлияе върху това, този процес да се случва по по-добър начин за децата и осиновителите. Институт по социални дейности и практики се включва в инициативата чрез два Центъра за обществена подкрепа в гр. София. В Центровете работят експерти и специалисти по проблемите на осиновяването – Обучение на кандидат-осиновители, в които се подготвят за предстоящото осиновяване, проучват се нагласите на  кандидатите; работим по изготвяне на оценка на нуждите на деца, които са вписани в регистъра за осиновяване; предоставяме подкрепа на осиновители и осиновените им деца при адаптацията в семейството; работим по превенция на разсиновяването. Къде ще се проведе събитието: Националния информационен ден за осиновяването ще се проведе едновременно в различни градове и центрове, предоставящи социални услуги за кандидат-осиновители, осиновител и осиновени. Институт по социални дейности и практики управлева два Центъра за обществена подкрепа на територията на гр. София, които се включват в инициативата на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/.              1) Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в зградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин              2) Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова   Информационният ден цели: от една страна, да идентифицира организацията, която го организира, пред осиновители и кандидат-осиновители като място, където могат да получат подкрепа и помощ; от друга страна, да повдигне имиджа на осиновяването в обществото     Програма за протичане на събитието Центровете на ИСДП: 09:00 – 10:00  Пресконференция за медии проявили интерес към събитието в ЦОП   10:00 -  12:00  Ателие, посветено на кандидат-осиновителите и хората, които все още не са взели решение за осиновяване. Представяне на социалните услуги, предоставяни в ЦОП, които имат за цел да подкрепят кандидат-осиновителите и осиновителите – групи за обучение на кандидат осиновители; групови програми, насочени към родители/осиновители на деца от 0 до 3 годишна възраст; групови програми, насочени към родители/осиновители с деца в юношеска възраст; индивидуални консултации за осиновители и осиновени; групи за взаимопомощ и др.   Срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит.   Разясняване на процедурата за кандидатстване за осиновяване на дете – филм „Осиновяване“, http://www.youtube.com/watch?v=FgRUdkDQR70 (емоционалния свят на родителите-осиновители).   12:00 – 14:00 Ателие на тема „Тайната на осиновяването или как да кажем на детето си, че е осиновено” Цел: да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени.  Дискусия на тема „Как да разкрием тайната на осиновяването” Подходящи и неподходящи възрасти за разкриване на тайната Открита прожекция на филм по темата: „Когато родителите не казват на детето си, че е осиновено“, Документален филм със съвети от детски психолог. Филмът е предоставен от Фондация Осиновени и Осиновители- Палечка   12:00 – 14:00  Ателие за деца „Хайде да четем приказки” Цел: всички деца (осиновени и биологични) от малки да свикват с темата за осиновяването и да не приемат осиновеното дете за различно.   четене на приказките „Палечка“, „Грозното патенце“ или  „Маугли“ да нарисуваме рисунка – по приказките да се насърчат децата да рисуват и да се направи изложба.   14:00 - 16:00 Индивидуални консултации със специалисти за кандидат-осиновители, осиновители и осиновени. Цел: да се даде възможност на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени в индивидуална среща със специалисти (психолози и социални работници) да споделят проблемите си и да получат професионална консултация. При наличие на сериозен проблем би могло индивидуалната работа да продължи, ако клиентът заяви желанието си за последваща подкрепа. Това би могло да се случи чрез направление от ОДЗ по постоянен адрес или чрез заявление до директора на ЦОП.   Консултациите ще се провеждат след предварително заявено желание за консултация и договорен час по телефона  или на място.   за Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в сградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин за Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО Тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”, на която са поканени да участват кандидат – осиновители и осиновители от Шумен и региона, е инициативата, с която Комплекса за социални услуги за деца и семейства/КСУДС /  – Шумен ще се включи в Националния информационен ден за осиновяването. Така сдружение ИСДП, чрез КСУДС, става част от инициативата на БАОО и НМД за открито говорене по темата, чиято основна цел е работа за промяна на обществените нагласи, което ще спомогне за разсиновяването на деца.   Женета Върбанова – психолог и Диана Нинчева – ръководител на екип в КСУДС ще отворят пространство за споделяне на чувства, емоции и трудности, свързани с важния етап от живота си, през който минават осиновителите. Ще бъде обменена информация за подготовката на кандидат – осиновителите за посрещане на детето в семейството, техники и подходи, основно насочени към позитивното общуване и взаимодействие с осиновеното дете. Срещата ще се проведе на 26 септември, 2014 година от 11 часа в КСУДС – Шумен. Комплекса за социални услуги продължава своята работа за обучение на кандидат – осиновители. Отворена остава и групата за взаимопомощ на осиновители. Заявления за включване в групата се подават до Директора на КСУДС – Шумен. Специалистите н КСУДС – Шумен, които са до кандидат – осиновителите и семействата, осиновили дете, са Златка Йорданова – психолог и ръководител екип – телефон 0893 36 11 04; Деяна Жечева – психолог и обучител 0894 61 22 33.   Координатите за контакти с всички специалисти от КСУДС са: 054 850 777 e-mail: ksu_sh@abv.bg
Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст
Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст На 13.09.2014г. в Център за обществена подкрепа на ул. Пиротска №175 се проведе втората среща между родителите с деца в тийнейджърска възраст. Темата, която се дискутираше в групата, беше: „Тази чудна, трудна и прекрасна възраст ПУБЕРТЕТ”.   Обсъдени бяха конкретни трудности на родителите, свързани с общуването между тях и децата им; работихме по определяне притежателя на проблеми и от там, избора на техника за позитивно общуване. В тази тема по подробно се спряхме на техниката за противопоставяне на неприемливото поведение на младия човек  по позитивен начин. Групата за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст има отворен характер и приема нови членове. Следващата среща на групата е на 18.10.2014г. (събота) от 10:00 часа. Цел на групата: не просто да се предостави на участниците информация за възрастовите особености на техните деца и проблемите, които възникват в пубертета, а да им даде възможност да споделят своите трудности и преживявания, както и да сравнят успешните решения, които различните родители са намерили в трудни ситуации. В рамките на срещите водещият предоставя кратка информация по различни проблеми и теми, с които родителите се сблъскват, след което даваме възможност за  обсъждане и дискусия. Повече време отделяме на въпросите и коментарите на самите участници, така че фокусът е основно върху обсъждането на конкретни преживявания и реални затруднения.   Ако Вие сте родител на дете тийнейджър и имате трудности в общуването с него, заповядайте на нашите срещи. Те се състоят веднъж месечно и може да участвате в тях с молба до директора на ЦОП. За повече информация как да се включите в групата използвайте следните телефони: 02/920 42 38 – лице за контакти Катя Караджова и 02/936 10 26 – лице за контакти Деница Тодорова.