Events

Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”
Проведена тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването” Tематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването” проведе Комплекса за социални услуги за деца и семейства и така стана част от инициативите на Българска асоциация осиновени и осиновители и Националната мрежа за децата  по случай първия Национален информационен ден за осиновяването.   Специалистите от КСУДС Добринка Стоянова – психолог и Диана Нинчева – Ръководител на екип представиха необходимостта от това кандидат – осиновителите, осиновителите и специалистите да работят заедно в посока промяна на нагласите на обществото към нагласите за осиновяването. На срещата бе изведена нуждата действащото законодателство да се прилага гъвкаво, в интерес както на изключително големия брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, така и към нуждите на осиновителите и кандидат – осиновителите. Дискусията изведе и необходимост за детето, вписано в регистъра за осиновяване, да се прави подбор на семейство – осиновители, подготвени да отговорят на неговите потребности. Специалистите отправиха предизвикателство към присъстващите и дискутираха теми, свързани с това дали е достатъчно задълбочена подготовка на кандидат осиновителите по отношение на психо – емоционалните характеристики на дете, което може да бъде осиновено. Участниците в срещата заявиха своето желание да научат повече за психо – емоционалното страдание и възрастовите особености на осиновените деца. Водещите на срещата насърчиха кандидат осиновителите и осиновителите да споделят и развиват умението си да търсят подкрепа от специалисти навреме. Откритото говорене по темата е част от промяна и разрушаване на стереотипите по отношение на тайната на осиновяването. Оставаме с надежда, че резултатите от срещите, проведени от организации в цялата страна ще бъдат анализирани, а важните въпроси, свързани с малкия брой осиновени деца годишно на фона на голям брой деца, вписани в регистрите за осиновяване, и голям брой семейства, които години наред очакват да осиновят дете, ще бъдат поставени от Българска асоциация осиновени и осиновители на форум през 2015 година. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен предоставя социални услуги в подкрепа на кандидат – осиновители и осиновители чрез: група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и осиновители; подкрепа на осиновено дете; индивидуална подкрепа и консултиране на родители; обучение на кандидат – осиновители.
Национален информационен ден за осиновяването
Национален информационен ден за осиновяването Център за обществена подкрепа към ИСДП, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ организират Национален Информационен Ден за Осиновяването на 26.09.2014г. В България за пръв път се организира подобен ден и това ще ни даде възможност да поставим началото на традиция, която да промени нагласите към осиновяването у нас и да повлияе върху това, този процес да се случва по по-добър начин за децата и осиновителите. Институт по социални дейности и практики се включва в инициативата чрез два Центъра за обществена подкрепа в гр. София. В Центровете работят експерти и специалисти по проблемите на осиновяването – Обучение на кандидат-осиновители, в които се подготвят за предстоящото осиновяване, проучват се нагласите на  кандидатите; работим по изготвяне на оценка на нуждите на деца, които са вписани в регистъра за осиновяване; предоставяме подкрепа на осиновители и осиновените им деца при адаптацията в семейството; работим по превенция на разсиновяването. Къде ще се проведе събитието: Националния информационен ден за осиновяването ще се проведе едновременно в различни градове и центрове, предоставящи социални услуги за кандидат-осиновители, осиновител и осиновени. Институт по социални дейности и практики управлева два Центъра за обществена подкрепа на територията на гр. София, които се включват в инициативата на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/.              1) Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в зградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин              2) Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова   Информационният ден цели: от една страна, да идентифицира организацията, която го организира, пред осиновители и кандидат-осиновители като място, където могат да получат подкрепа и помощ; от друга страна, да повдигне имиджа на осиновяването в обществото     Програма за протичане на събитието Центровете на ИСДП: 09:00 – 10:00  Пресконференция за медии проявили интерес към събитието в ЦОП   10:00 -  12:00  Ателие, посветено на кандидат-осиновителите и хората, които все още не са взели решение за осиновяване. Представяне на социалните услуги, предоставяни в ЦОП, които имат за цел да подкрепят кандидат-осиновителите и осиновителите – групи за обучение на кандидат осиновители; групови програми, насочени към родители/осиновители на деца от 0 до 3 годишна възраст; групови програми, насочени към родители/осиновители с деца в юношеска възраст; индивидуални консултации за осиновители и осиновени; групи за взаимопомощ и др.   Срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит.   Разясняване на процедурата за кандидатстване за осиновяване на дете – филм „Осиновяване“, http://www.youtube.com/watch?v=FgRUdkDQR70 (емоционалния свят на родителите-осиновители).   12:00 – 14:00 Ателие на тема „Тайната на осиновяването или как да кажем на детето си, че е осиновено” Цел: да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени.  Дискусия на тема „Как да разкрием тайната на осиновяването” Подходящи и неподходящи възрасти за разкриване на тайната Открита прожекция на филм по темата: „Когато родителите не казват на детето си, че е осиновено“, Документален филм със съвети от детски психолог. Филмът е предоставен от Фондация Осиновени и Осиновители- Палечка   12:00 – 14:00  Ателие за деца „Хайде да четем приказки” Цел: всички деца (осиновени и биологични) от малки да свикват с темата за осиновяването и да не приемат осиновеното дете за различно.   четене на приказките „Палечка“, „Грозното патенце“ или  „Маугли“ да нарисуваме рисунка – по приказките да се насърчат децата да рисуват и да се направи изложба.   14:00 - 16:00 Индивидуални консултации със специалисти за кандидат-осиновители, осиновители и осиновени. Цел: да се даде възможност на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени в индивидуална среща със специалисти (психолози и социални работници) да споделят проблемите си и да получат професионална консултация. При наличие на сериозен проблем би могло индивидуалната работа да продължи, ако клиентът заяви желанието си за последваща подкрепа. Това би могло да се случи чрез направление от ОДЗ по постоянен адрес или чрез заявление до директора на ЦОП.   Консултациите ще се провеждат след предварително заявено желание за консултация и договорен час по телефона  или на място.   за Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в сградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин за Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО
СЪРЦЕ В СЪРЦЕ – ОТКРИТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО Тематична среща „Сърце в сърце – открито за осиновяването”, на която са поканени да участват кандидат – осиновители и осиновители от Шумен и региона, е инициативата, с която Комплекса за социални услуги за деца и семейства/КСУДС /  – Шумен ще се включи в Националния информационен ден за осиновяването. Така сдружение ИСДП, чрез КСУДС, става част от инициативата на БАОО и НМД за открито говорене по темата, чиято основна цел е работа за промяна на обществените нагласи, което ще спомогне за разсиновяването на деца.   Женета Върбанова – психолог и Диана Нинчева – ръководител на екип в КСУДС ще отворят пространство за споделяне на чувства, емоции и трудности, свързани с важния етап от живота си, през който минават осиновителите. Ще бъде обменена информация за подготовката на кандидат – осиновителите за посрещане на детето в семейството, техники и подходи, основно насочени към позитивното общуване и взаимодействие с осиновеното дете. Срещата ще се проведе на 26 септември, 2014 година от 11 часа в КСУДС – Шумен. Комплекса за социални услуги продължава своята работа за обучение на кандидат – осиновители. Отворена остава и групата за взаимопомощ на осиновители. Заявления за включване в групата се подават до Директора на КСУДС – Шумен. Специалистите н КСУДС – Шумен, които са до кандидат – осиновителите и семействата, осиновили дете, са Златка Йорданова – психолог и ръководител екип – телефон 0893 36 11 04; Деяна Жечева – психолог и обучител 0894 61 22 33.   Координатите за контакти с всички специалисти от КСУДС са: 054 850 777 e-mail: ksu_sh@abv.bg
Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст
Група за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст На 13.09.2014г. в Център за обществена подкрепа на ул. Пиротска №175 се проведе втората среща между родителите с деца в тийнейджърска възраст. Темата, която се дискутираше в групата, беше: „Тази чудна, трудна и прекрасна възраст ПУБЕРТЕТ”.   Обсъдени бяха конкретни трудности на родителите, свързани с общуването между тях и децата им; работихме по определяне притежателя на проблеми и от там, избора на техника за позитивно общуване. В тази тема по подробно се спряхме на техниката за противопоставяне на неприемливото поведение на младия човек  по позитивен начин. Групата за взаимопомощ на родители с деца в юношеска възраст има отворен характер и приема нови членове. Следващата среща на групата е на 18.10.2014г. (събота) от 10:00 часа. Цел на групата: не просто да се предостави на участниците информация за възрастовите особености на техните деца и проблемите, които възникват в пубертета, а да им даде възможност да споделят своите трудности и преживявания, както и да сравнят успешните решения, които различните родители са намерили в трудни ситуации. В рамките на срещите водещият предоставя кратка информация по различни проблеми и теми, с които родителите се сблъскват, след което даваме възможност за  обсъждане и дискусия. Повече време отделяме на въпросите и коментарите на самите участници, така че фокусът е основно върху обсъждането на конкретни преживявания и реални затруднения.   Ако Вие сте родител на дете тийнейджър и имате трудности в общуването с него, заповядайте на нашите срещи. Те се състоят веднъж месечно и може да участвате в тях с молба до директора на ЦОП. За повече информация как да се включите в групата използвайте следните телефони: 02/920 42 38 – лице за контакти Катя Караджова и 02/936 10 26 – лице за контакти Деница Тодорова.     
Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст
Покана за група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст Група за родители Центровете за обществена подкрепа при  ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и семейства. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец юли 2014 г. стартира група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст.   За кого? Групата е предназначена за родители/лица, полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите;   Какво предлагаме? Възможност за споделяне на личен опит и преживявания свързани с родителството в защитена среда; Провеждане на тематични дискусии по заявка на участниците по теми, касаещи възпитанието; решаването на конфликти; поставянето на граници  в отношенията родители-деца; разпознаване на симптоми; емоционални и поведенчески разстройства в юношеството; зависимости; родителско-детска коалиция  и др. Възможност за креативно терапевтично свързване на участниците с техния собствен опит и ефективното му прилагане в контекста на Родителството.   Водещи принципи Конфиденциалност; Толерантност; Зачитане личността на родителя и детето; Неосъждане   Кой? Екипът фасилитатори е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства. След сформиране на групата има възможност да бъдат канени и практикуващи специалисти от полето на помагащите професии – детско-юношески психолози и психотерапевти; специалисти от сферата на детското правосъдие и др.   Кога? Групата стартира на 12.07.2014 г. от 10.30 ч. За удобство на нашите клиенти групата за родители ще се провежда в почивен ден – събота. В зависимост от постъпилите заявки групата ще се събира веднъж или два пъти в месеца.   Участие. Желаещите да вземат участие в група за взаимопомощ на родители на тийнейджъри могат да подадат заявление до директора в  някой от двата Центъра за обществена подкрепа, управлявани от ИСДП: Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38 или да се обърнат към служител на Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социални услуги предоставяни в център за обществена подкрепа.   Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор – 02 920-42-38 или 02 936- 10- 26.   ЗАПОВЯДАЙТЕ!  
Посещение на социалните услуги в КСУДС  Шумен от експерти от МТСП,  АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия
Посещение на социалните услуги в КСУДС Шумен от експерти от МТСП, АСП, ДАЗД и представители от социални институции от Италия   На 19 юни, в изпълнение на проект «Транснационална мрежа за подкрепа на деца и семействата и деинституционализация на грижата за деца», експерти от МТСП, АСП и ДАЗД организираха посещение на чуждестранните партньори по проекта от италианския регион Сицилия – Италия в Комплекса за деца и семейства Шумен. Госпожа Янита Манолова - заместник изпълнителният директор на АСП представи целта на посещението и общата цел на проекта - ефективно транснационално сътрудничество, обмен на добри практики и утвърждаване на иновативни модели от публичните институции в България и Италия в областта на политиките в грижа за децата.   В срещата участваха заместник областния управител – г-жа Миронова, директора на РДСП - г-жа Акиф, директора на Дирекция СПЗ при Община Шумен г-жа Петрова,  г-жа Милена Харизанова – програмен директор „Закрила на детето” към УНИЦЕФ и г-н Миланов - директора на ДСП Шумен.  В сградата на Комплекса представителите на държавните и общински институции запознаха участниците в срещата с действащите социални услуги в Област Шумен и приоритетите в Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Госпожа Харизанова представи услугите, които УНИЦЕФ финансират в Шумен и постигнатите резултати в процеса на затваряне на ДМСГД Шумен. Директорът на Комплекса г-жа Венета Господинова презентира услугите за деца и родители и развитието на приемната грижа за бебета и малки деца от 0 до 3 години като алтернатива за децата, отглеждани в специализирани институции и рискови семейства.  Делегацията от Италия и България разгледаха базата, запознаха се с организацията на работа и методиката на предоставяне на услугите на ИСДП. Социалната работата по подготовка и изслушване на деца, жертви на насилие, в Специализираното помещение за изслушване на деца и услугите в Център спешен прием, заинтригуваха участниците от Италия и България.