Events

ПЪРВО АТЕЛИЕ ЗА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМEЙСТВА ПО МЕТОДА „МОЯТА РАНИЧКА” В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ШУМЕН
ПЪРВО АТЕЛИЕ ЗА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМEЙСТВА ПО МЕТОДА „МОЯТА РАНИЧКА” В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ШУМЕН Първото ателие за деца настанени в приемни семейства „Моята раничка” се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен на 12 февруари. Участваха четири деца. Три от децата са ученици в първи клас, едно дете е в предучилищна група в детска градина.    Паралелно с ателието на децата се проведе и срещата с приемните родители. Всеки от приемните родители имаше възможност да сподели как е преминало настаняването на детето, за което се грижат, как са разговаряли с него на тази тема и кои са въпросите, които остават пред тях като приемни родители? При всеки един от приемните родители темата за настаняването на детето е отворена. С подкрепата на социалните работници, всеки от приемните родители се е опитал да даде откровен и достъпен отговор за причините довели до настаняване в техния дом за да може детето да се чувства, прието, спокойно и обичано. „Моята раничка” е метод, разработен от психотерапевтите от Холандия Беп ван Слотен и Ринске Мансенс, като помощен инструмент за социални работници, настойници и приемни родители при общуването им на трудни теми с деца в приемна грижа, сред които е настаняването в приемно семейство и причината това да се случва.  „Моята раничка” се отнася до процеса на извеждане на децата от дома им и настаняването им в приемно семейство.  Методът е разработен за деца, които живеят в приемна грижа.  Не се фокусира върху престоя в семейството, а върху въпросите защо се налага децата да не живеят със своите родители.  Методът също помага на социалните работници и на приемните родители да разберат как децата преживяват случилото се и развиват умения да ги изслушват и подкрепят.
Четири малолетни деца подготвиха и изслушаха в Специализираното помещение за деца, специалисти от екипа на КСУДС Шумен през януари
Четири малолетни деца подготвиха и изслушаха в Специализираното помещение за деца, специалисти от екипа на КСУДС Шумен през януари Две малолетни деца от Община Велики Преслав, Област Шумен бяха подготвени и изслушани в Специализираното помещение за изслушване на деца в КСУДС Шумен по искане на РУП гр. Велики Преслав на 9 януари. В деня на получаване на сигнала, всички специалисти – магистрати, полицаи и социални работници организираха процедурата и проведоха разпита. Подготовката и изслушването на децата  извършиха двама специалисти от екипа на ИСДП-КСУДС, съгласно методиката на работа. Изяснено бе на децата какво ще се изисква от тях, бяха спокойни и не се затрудниха да следват инструкциите. Набрана бе достатъчно информация за нуждите на досъдебното производство. Разпитът на децата допринесе за изясняване на обстоятелствата по случая.  Съхранено бе емоционалното им състояние. Целият процес премина при много добра координация между КСУДС Шумен, РУП Велики Преслав – инспектор ДПС и разследващ полицай, наблюдаващ прокурор от Районно прокуратура – В. Преслав и съдия от ШРС. Изразяваме нашата удовлетвореност от професионализма и отношението на всички, които приложиха на практика Стандартите за  щадящи процедура за децата, жертви на насилие. На 16 януари, искане за изслушване на две малолетни деца внесе инспектор от ДПС при РУП Шумен. Специалист от екипа на КСУДС проведе подготовката и изслушването на двете деца съвместно с Инспектора. Изслушването на деца ще послужи за изясняване на обстоятелствата по извършената предварителна проверка и внасяне на материалите в Прокуратура. Процесът премина при съхраняване на емоционалното състояние на децата в подходяща обстановка. Всички участници и на-вече близките на децата, споделиха удовлетвореност от приложената щадяща, процедура.   
Предстоящи обучения на кандидат-осиновители
Предстоящи обучения на кандидат-осиновители Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на кандидат-осиновители. В тази връзка ви уведомяваме, че през месец януари 2014 г. ще се проведат две четиридневни обучения на кандидат-осиновители в група, както следва:   Време на провеждане Място на провеждане 16 – 17 януари 2014 г. и 23 – 24 януари 2014 г. От 10:00 ч. до 16:30 ч. Сградата на Център за обществена подкрепа, ул. „Пиротска” № 175 23 – 24 януари 2014 г. и 30 – 31 януари 2014 г. От 10:00 ч. до 16:30 ч. Сградата на Център за обществена подкрепа, ж.к. Надежда І, ул. „Сава Филаретов” № 23 Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и  социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на кандидат-осиновители. В рамките на четиридневните обучения нашите специалисти ще работят в посока: Запознаване на кандидат-осиновителите със същността на осиновяването –правно-нормативни  и психо-социални аспекти; Предоставяне на защитено пространство за споделяне и дискусия по значими теми отнасящи се до процеса по осиновяване, отглеждане и възпитание на осиновено дете; Запознаване с основни принципи и теоретични модели подпомагащи процеса на родителство; Запознаване с основните фактори, които оказват влияние върху развитието и формирането на личността на детето; Запознаване на кандидат-осиновителите с особеностите на отглеждането на осиновено дете. преди всичко - разкриване на истината за осиновяването. Запознаване със спецификите в поведението на деца, отглеждани в специализирани институции; Информиране относно начините за получаване на психо-социална подкрепа на семейството и детето за следосиновителния период, както и за посрещане на ежедневни нужди и възникнали проблеми. След приключване на четиридневното обучение организаторите в лицето на Сдружение ИСДП, издават сертификат за преминато обучение. Желаещите да вземат участие могат да подадат заявление в  Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП. Допълнителна информация за предстоящите обучения на кандидат-осиновители можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор. Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026 Център за обществена подкрепа, ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38