Events

PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN BULGARIA 2017 ANNUAL REPORT OF THE SOCIAL ACTIVITIES AND PRACTICES INSTITUTE
PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN BULGARIA 2017 ANNUAL REPORT OF THE SOCIAL ACTIVITIES AND PRACTICES INSTITUTE PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN BULGARIA 2017 ANNUAL REPORT OF THE SOCIAL ACTIVITIES AND PRACTICES INSTITUTE     SOFIA 2018   TABLE OF CONTENTS Introduction.. 3 1. GENERAL / PRIMARY PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN.. 4 1.1. Corporal punishment. 4 1.2. Prevention of sexual violence against children.. 7 1.3. Social Services for Children and Families at Risk.. 8 1.4. Child participation.. 9 2. VIOLENCE PREVENTION FOR CHILDREN AT RISK/SECONDARY PREVENTION.. 11 2.1. Working with parents of children at risk.. 13 2.2. Work on violence prevention.. 14 2.3. Prevention of separation of the child from the birth family.. 16 2.4. Relation between the child’s age and the problems of the parents. 18 2.5. Preventing the risk of violence for children in alternative care. 18 3. PREVENTION OF VICTIMISATION/ THERAPY PREVENTION IN CHILD VICTIMS OF VIOLENCE.. 20 3.1. Analysis Methodology.. 21 3.2. Difficulties in data gathering.. 23 3.3. Attitudes for change in the work with child victims of violence. 29 3.4. Applying practices of child-friendly justice. 30 3.5. An integrated, interinstitutional and multidisciplinary approach.. 31 3.6. Guaranteeing the rights of child victims of crime or violence. 37 3.7. Implementation of a friendly or child-friendly justice. 42 3.8. Violation of the rights of children.. 45 3.9. Access to medical care and forensic medical expertise. 47 3.10. Psycho-social and psychotherapeutic support for child victims of violence. 49 3.11. Monitoring the observance of the rights of child victims. 51 3.12. Standards for training the specialists. 52 4.TERTIARY PREVENTION / PREVENTION OF REOFFENDING IN CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW... 52 4.1. Children involved in criminal proceedings. 53 4.2. Support for children in conflict with the law.. 56 4.3. Choosing an approach for working with children in conflict with the law.. 62 4.4. Effective Approaches to Children in Conflict with the Law.. 62
Щъркелов ден в КСУДС - Стара Загора
Щъркелов ден в КСУДС - Стара Загора "Денят, в който с моето дете станахме едно семейство, за нас е празник – празник като рожден ден, но не рожден ден, а Щъркелов ден..." Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (КСУДС) заедно с Клуб "Роден за приключения" към Сдружение "Изследовател" организират събитие "Щъркелов ден" – денят, в който осиновеното дете среща своите родители. Събитието ще се състои в четвъртък – 19.04.2018 от 16.00 до 19.00 часа на територията на парк „Артилерийски“. Предвидени са интересни семейни игри, които ще помогнат на деца и родители да разберат какво преживява едно дете, което се осиновява. Ще бъдат раздадени и практически информационни материали за трите стъпки на осиновяването. За участниците завършили успешно трите кръга на семейното предизвикателство ще има специална изненада. Провеждането за първи път в историята на КСУДС – Стара Загора на инициативата „Щъркелов ден” е в рамките на националната инициатива на БАОО – Българската асоциация „Осиновени и осиновители”. Между 16 и 29 април в цялата страна са планирани серия от празнични събития за деца и родители. „Щъркелов ден“ е денят, в който едно дете открива своето семейство завинаги. Отбелязва се като втори рожден ден – с много песни, танци, торта и свещички. С популяризирането на този празник желанието на специалистите е да се насърчат родителите да не създават тайна на осиновяването и да говорят открито с децата си за техния произход и история. Това е изключително важно за изграждане на здрава емоционална и доверителна връзка помежду им. Стремежът е да бъдат приобщени хора, които не са свързани пряко с темата осиновяване, но с позитивното си отношение ще спомогнат за отъждествяването на думата „осиновяване” с думата „щастие”.