Обучителни теми за 2018-2019 учебна година

Обучителни теми за 2018-2019 учебна година

Център за професионално обучение към Сдружение Институт  по социални дейности и практики представя основните обучителни теми за 2018-2019 учебна година

Център за професионално обучение към Сдружение Институт за социални дейности и практики:

  • Предоставя професионална подкрепа на специалисти от помагащите професии  - учител, психолог, специален педагог, възпитател,  социален работник, социален педагог и други.
  • Приема разбирането, че помагащите професии  са професии на отношението, връзката и говоренето,  целящи подкрепа на хората за развитие и учене.
  • Споделя идеята, че постигането на целите и функциите на професиите на учителя, възпитателя, психолога, социалния работник се основава на специфичните човешки отношения, взаимодействието чрез езика, емоциите, рационалното и социалния контекст.
  • Вярва и доказва чрез добри практики, че доброто отношение/третиране в училище е стандарт за качество и допринася за по-добрата, по-сигурната и хуманна среда , в която се развиват децата.
  • Предлага обучения на помагащите специалисти, които допринасят за развитие, усъвършенстване или формиране на професионални компетенции (знания, умения, нагласи) с фокус върху взаимоотношенията, разбиране на поведението, детско и младежко участие, превенция и интервенция на насилието и тормоза във всичките му форми.

Основната ценност, която споделяме е, че всяко дете има нужда от сигурно училище, за да се учи и расте спокойно , а ние възрастните можем да го осигурим!

Gallery