Обучение на супервизори в социалната работа

 • Времетраене 126
 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

Group work for children in foster care - Fairy Tale workshop

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24

Training to trainers of candidates for adoptive parents and foster families

 • Брой модули 3
 • Брой дни 6
 • Брой уч.ч. 40
 • Документ Удостоверение

Training to work with parents, victims of violence and abusive parents

 • Брой модули 3
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 12
 • Документ Сертификат

Emergency Psychological Aid / Crisis intervention

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат

Family group conference

 • Брой модули 1
 • Брой дни 1
 • Брой уч.ч. 8
 • Документ Сертификат

Casework - assessment, planning and intervention. Working with involuntary clients

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат

Синдром на родителското отчуждение

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16

Консултирането като метод в социалната работа

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Supervision in the social work - training of supervisors

 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Брой уч.ч. 128
 • Документ Сертификат

Групова работа и интензивна психо-социална подкрепа за деца във висок риск

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Работа с недоброволни клиенти в социалните услуги.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Работа с недоброволни клиенти в социалните услуги.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Оценка на семейство. Оценка на родителския капацитет.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Синдром на родителското отчуждение

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Социална работа с деца, жертва на насилие

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Групова работа за деца в приемни семейства

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат

АДАПТАЦИЯ И РЕ-АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО. АГРЕСИВНОСТТА КАТО СИМПТОМ НА ПРОБЛЕМ НА ДЕТЕТО

 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

Supervision in the social work- training of supervisors

 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Брой уч.ч. 126
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

ПРОГРАМА „БЕЗ ШАМАР” – ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ

 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

НАСТАВНИЧЕСТВО (СУПЕРВИЗИЯ) И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

 • Брой дни 4
 • Брой уч.ч. 32
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОТ ЗЛОУПОТРЕБИ И ТОРМОЗ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

ПСИХОПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

ОБРАЗОВАТЕЛНА СОЦИАЛНА АНИМАЦИЯ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes

ПОДКРЕПА НА ДЕЦА – ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Yes