Политиката за вътрешна закрила на децата

Политиката за вътрешна закрила на децата

Политиката за вътрешна закрила на децата изразява разбирането на Институт по социални дейности и практики, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са неприемливи.

 

Целта на политиката за закрила е да гарантира сигурността на децата, които имат контакт с организацията при реализиране на нейни проекти, програми, предоставяне на услуги, реализиране на различни дейности.

 

По същество тази политика е набор от стандарти, които определят основните ни принципи, организация, етични норми и правила на поведение, комуникация и партньорство, които гарантират, че ние правим всички усилия да не допуснем в работата си условия за каквато и да е форма на насилие, експлоатация или неглижиране на дете.

 

Чрез нашата вътрешна политика за закрила ние изразяваме своето убеждение, че е необходимо да се предприемат мерки за закрила на семействата от хора, които биха потърсили възможности за спечелване на доверието им и осигуряване на достъп до малки деца чрез дейността на организацията. Вероятността служители, дарители или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нашата организация, като тя е отдадена на идеята да работи за тяхното предотвратяване.

 

Закрилата на детето представлява както отговорност на цялата организация, така и на всеки неин член, служител или доброволец.  Всички служители са запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Връзките с всеки, за когото бъде установено, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

 

Пълният текст на Политиката за вътрешна закрила на децата, както и допълнителните документи  към нея са достъпни като прикачени към публикацията файлове.