Информация за сексуалното насилие - данни от света

Информация за сексуалното насилие - данни от света

Резултати от изследвания: Рискови фактори за насилието по принцип - възраст:   Изследвания свързани с инциденти с деца в САЩ показват, че пеленачетата и най-малките деца са в най-голям риск от малтретиране с фатален изход. Под 1 год - 39% От 1-3 год-37% 4-10год - 18% 11-17 год-6%

Сексуално малтретиране. Честота: Резултати от изследване в Канада показват, че жертва на сексуално насилие става всяко 4-то момиче и всяко 8-мо момче във възрастта до 18 години. Децата с увреждания са жертва на насилие от 2 до 10 пъти по-често. Жертвите на сексуално малтретиране са както момичета, така и момчета (в съотношение 3 към 1), от бедни и богати семейства, с всякаква раса и вероизповедание.

Насилниците: По-голяма част от разкритите насилници са мъже. 85 на сто от децата, жертва на сексуално насилие, са имали преди това близки отношения с насилниците. От тях: - 35-40 на сто са бащи, братя, дядовци, любовник на майката, роднини; - 45-50 на сто са приходящи, грижещи се за децата, съседи, приятели на семейството и т. н.; - 10-15 на сто са далечни познати, или странични за семейството.

Разкриване от възрастни хора на факта на сексуално насилие в тяхното детство: Само 40% от анкетираните веднага са заявили, че са били насилвани (че с тях е било злоупотребено). 24% от жените и 14% от мъжете са признали това по-късно; 33% от насилените сексуално в детство си жени не са разкрили този факт; 42% от насилените сексуално в детство си мъже не са разкрили този факт.

Децата на възраст 8 -15 години 17.9% са разкрили факта, че са били сексуално насилени след повече от 5 години след събитието; 75% не са разкрили това през първата година след първия инцидент. Деца с диагноза болести, предавани по полов път (Lawson & Chaffin 1992): 43% са признали по време на първото изслушване, че са били сексуално насилени; 57% са отрекли това.

Ролята на подкрепящото лице за разкриването на такива преживявания: 63% от случаите са разкрити, когато е осигурена помощ на подкрепящо лице; 17% са разкрити, когато такава помощ не е осигурена. Разкрития: 2/3 от децата са изслушвани, когато насилието (злоупотребата) все още е продължавало; 74% са случайни разкрития; 26% са съзнателни разкрития (по-често срещано при по-големите деца); 72% от децата първоначално са отричали насилието; 96% са разкрили сексуално насилие след няколко изслушвания; 22% са оттеглили предишни потвърдителни показания; 94% от децата, които са разкрили сексуалното насилие, а след това са го отрекли, повторно са потвърдили факта, че са били сексуално насилвани.

Информация на Световната здравна организация -    20% от жените и 5-10 % от мъжете казват, че в детството си са станали жертва на сексуално насилие; -    най-голям риск от сексуален тормоз съществува във възрастовата група 8 - 12 години, т.е. във възрастта преди сексуалното съзряване; -    сексуалният тормоз над детето може да продължи с години, понякога до зряла възраст; -    повечето случаи на сексуална злоупотреба с деца остават неразкрити; -    в 80% от случаите на сексуално насилие детето познава извършителя; най-ефективни са програмите за превенция на насилието, които включват подкрепа за родителите и обучават в умения за позитивно родителство.