ИСДП участва в десетия юбилеен симпозиум  по Факултативния протокол за комуникация при нарушения на правата на децата (OPIC)

ИСДП участва в десетия юбилеен симпозиум по Факултативния протокол за комуникация при нарушения на правата на децата (OPIC)

Институт по социални дейности и практикиСДП) взе участие в десетия юбилеен симпозиум по Факултативния протокол относно процедурата по комуникация при нарушения на правата на децата (OPIC), който се проведе между 10 и 12 април в Лайден, Нидерландия. Факултативният протокол е механизъм, който дава възможност на децата да съобщават за нарушения на правата си директно на ООН. Въпреки огромното си значение, България остава сред държавите, които все още не са ратифицирали протокола.

„Участието ни в симпозиума е част от нашата мисия за задълбочаване на разбирането и отговорността ни към правата на децата в национален и световен мащаб. Нещо повече, бихме искали да използваме това световно събитие като повод да заявим ангажираността на ИСДП към подобряването на достъпа до правосъдие за децата, да насърчим и да се застъпим за приемането на Факултативния протокол на национално ниво“, коментира Звездица Пенева-Ковачева, изпълнителен директор на ИСДП.

Симпозиумът, организиран от Обсерваторията за правата на децата в Лайден и партньори, събра на едно място водещи специалисти в областта на правата на детето, сред които беше и доц. д-р Велина Тодорова, член на Комитета на ООН по правата на детето. Докладите и обсъжданията предоставиха ценна информация и насоки за бъдещото развитие на защитата на детските права чрез Факултативния протокол.

„Изключително удовлетворени сме, че бяхме част от това значимо събитие, което отразява нашия продължаващ ангажимент да подкрепяме и развиваме правата на децата в България и по света“, коментира Мария Янакиева, експерт „Програми и проекти“ в ИСДП.

На снимката: (от ляво надясно) Мария Янакиева, експерт „Програми и проекти“ в ИСДП, д-р Велина Тодорова, член на Комитета на ООН по правата на детето, Звездица Пенева-Ковачева, изпълнителен директор на ИСДП.