Revis  - 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ гр. София

Revis - 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ гр. София

Проект „Приятел за изслушване“ насочен към изграждане на позитивна и приятелска среда, което ще спомогне децата да развият своята емпатия и принадлежност към училищната среда и своите съученици. Проектът е иницииран от учениците от 9-те класове, които проведоха поредица от срещи с децата от 8-те класове, за които тази година е първа в 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ гр. София.Инициативата се осъществява в рамките на проект REVIS реализиран от Институт по социални дейности и практики за България.

Младежите споделят как участието им в проекта е дало възможност да се опознаят по-добре помежду си и да се сближат. Този елемент те определят като много важен, заради започването на нова учебна година в различно училище, с непознати до преди това техни връстници. „Не се познавахме, чувствахме се самотни. Знаехме, че в училището има хора, към които можем да се обърнем за помощ и подкрепа, но все още им нямахме доверие“- това споделя един от младите участници в проекта. Тези негативни преживявания и опит се оказват общи за група ученици и се превръщат в основен стимул подобно нещо да не се случва с новопостъпващите в училището деца. С общи усилия младежите, подкрепени от училищния екип педагози и психолози, създават инициативата „Приятел за изслушване“, която включва създаване на програма за срещи с учениците от 8-мите класове. Интерактивни игри и теми за дискусии бяха основните инструменти на младежите, които се разделиха на два екипа, за да посещават избраните от тях класове. След близо два месеца на планиране и посещение в класовете децата споделят, че се чувстват по-уверени да разговарят и имат по-добри и близки взаимоотношения. Развиване на емпатияи позитивна среда във всеки един клас бе началото на възможността да откриват прилики помежду си, което е спомогнало и за по-добрата им съвместна работа. Не липсва и състезателният характер в инициативата. След проведените от екипите срещи предстои да се случи и една обща среща, в която ще стане ясно кой от двата класа учениците са се опознали по-добре.

Благодарение на инициативата „Приятел за изслушване“ младежите стават разпознаваеми за свои съченици и вече са факт няколко случая, в които децата са заявили нужда да разговарят индивидуално по теми, които ги притесняват, но до сега не са били спокойни да доверят.

В дългосрочен план идеята е всяка година екипът на „Приятел за изслушване“ да бъде допълван от нови ученици, готови да отделят време и развивайки своите умения и знания да подкрепят своите съученици.