Аз ще бъда осиновител

Аз ще бъда осиновител

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на кандидата/ семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат: 
•    Обучение на кандидат осиновители по Програма - 48 часа, 
•    Група за самопомощ;
•    Психологическо консултиране;
•    Юридическо консултиране;
•    Социално педагогическо консултиране;
•    Групи за позитивно родителство.