Деца, напускащи институции

Деца, напускащи институции

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на младия човек. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат: 
•    Подкрепа за самостоятелен живот; 
•    Подкрепа за продължаване на образованието, за намиране на работа; 
•    Настаняване в  Наблюдавано жилище , Преходно жилище (в центровете в Сливен и Видин)