Детето ми има поведение в конфликт със закона

Детето ми има поведение в конфликт със закона

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат: 
•    Юридическо консултиране; 
•    Информиране и придружаване за участие в правни процедури; 
•    Интензивна социално-възпитателна подкрепа; 
•    Психологическа подкрепа; 
•    Психо-терапевтична подкрепа; 
•    Семейно консултиране; 
•    Включване в групови програми за родители.