Детето ми отново е у дома

Детето ми отново е у дома

Информиране за правата и услугата. Оценка на нуждите на детето и семейството. Договаряне на план за подкрепа, в който могат да се включат: 
•    Придружаване в грижите за детето и повишаване на родителски капацитет;
•    Групови програми за родители; 
•    Училищна подкрепа за детето; 
•    Консултиране на детето;
•    Ателиета за деца.