Оценка на качеството на предоставяни услуги

Оценка на качеството на предоставяни услуги

Оценка на качеството на предоставяни услуги. Изграждане на капацитет на доставчици на социални услуги, местни и централни власти.

За повече информация: sapi@sapibg.org, 0894  412 368